‘กรุงไทย’ เตือน ประชาชนระวังเว็บปลอม ทำชวด 5,000 บาท

‘กรุงไทย’ เตือน ประชาชนระวังเว็บปลอม ทำชวด 5,000 บาท
มติชน
28 มีนาคม 2563 ( 11:34 )
24
‘กรุงไทย’ เตือน ประชาชนระวังเว็บปลอม ทำชวด 5,000 บาท

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ตามที่ธนาคารกรุงไทยได้จัดทำเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน. com เพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิเงินช่วยเหลือโควิด-19 จำนวน 5,000 บาทนั้น ปัจจุบันทางทีม IT Security ของธนาคารกรุงไทยได้ตรวจพบการจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์ ที่คล้ายคลึงกับชื่อเว็บไซต์จริงของโครงการจํานวนมาก ซึ่งผู้ไม่ประสงค์ดีอาจนำชื่อเว็บไซต์เหล่านี้ไปใช้ทำเว็บปลอม โดยใช้จิตวิทยาชวนเชื่อหลอกลวงเหยื่อให้คลิกเว็บไซต์ปลอม เพื่อให้ประชาชนวงกว้างเข้าใจผิดแล้วสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น หรืออาจให้ขาวปลอม โดยชื่อเว็บไซต์ปลอมที่พบนี้จะมีการสะกดผิดหรือใกล้เคียงหรือชื่อเว็บถูกต้องแต่ลงท้ายไม่ใช่ .com เช่น www.เราทิงกัน.com, www.เราไม่ทิ่งกัน.com และ www.เราไม่ทิ้งกัน.net เป็นต้น

ทั้งนี้ ได้ส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เพื่อพิจารณาดำเนินการจัดการโดยเร็วกับเว็บไซต์ที่มีชื่อใกล้เคียงเหล่านี้ที่พบการจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์แล้ว หรืออาจมีการจคชื่อใหม่ในอนาคต เพื่อลดความเสี่ยงต่อประชาชนวงกว้างที่อาจเข้าใจผิดได้ อาทิ การ Take down domain name เหล่านี้ทิ้งไปไม่ให้สามารถเข้าถึงได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง