เตรียมเปิด รพ.สนาม เพื่อผู้พิการป่วยโควิด 1 มิ.ย.นี้

เตรียมเปิด รพ.สนาม เพื่อผู้พิการป่วยโควิด 1 มิ.ย.นี้
TNN ช่อง16
26 พฤษภาคม 2564 ( 12:34 )
56
เตรียมเปิด รพ.สนาม เพื่อผู้พิการป่วยโควิด 1 มิ.ย.นี้

วันนี้ (26 พ.ค.64) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการแห่งชาติ พร้อมด้วยนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ ณ อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้พิการ ซึ่งจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มิถุนายนนี้


นายจุรินทร์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ทั้งนี้ พบว่าปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มคนพิการ แม้จะมีจำนวนไม่มาก แต่ยังคงปรากฏอย่างต่อเนื่อง และมีผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้พิการ ซึ่งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้จะตอบโจทย์ของผู้พิการและครอบครัว ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม เนื่องจากอาคารและสถานที่ ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ 


สำหรับโรงพยาบาลสนามเพื่อผู้พิการบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เป็นการบูรณาการการร่วมกับ 3 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษาฯ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เพื่อให้บริการผู้ป่วยพิการที่อายุระหว่าง 15-65 ปี ที่ได้รับเชื้อไวรัสโควิด19 เข้าพักรับการรักษา ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก และลดการสัมผัสระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการกับผู้ป่วยโควิด19 อาทิ รถเข็นบังคับระยะไกลส่งของให้ผู้ป่วย เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีซี เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อและฆ่าเชื้อ เปลปกป้อง  ข่าวที่เกี่ยวข้อง