ผู้ว่าฯ กทม. ตรวจความพร้อมหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ รพ.มิตรประชา ศูนย์การเรียนรู้มหานคร เขตหนองจอก

ผู้ว่าฯ กทม. ตรวจความพร้อมหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ รพ.มิตรประชา ศูนย์การเรียนรู้มหานคร เขตหนองจอก
มติชน
23 กรกฎาคม 2564 ( 18:24 )
12
ผู้ว่าฯ กทม. ตรวจความพร้อมหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ รพ.มิตรประชา ศูนย์การเรียนรู้มหานคร เขตหนองจอก

ข่าววันนี้ 23 กรกฎาคม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจความพร้อมหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) โรงพยาบาลมิตรประชา เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ หมอแล็บแพนด้า โรงพยาบาลมิตรประชา โรงพยาบาลศุขเวช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหานคร (ศูนย์ฝึกอบรมหนองจอก) สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ขยายวงกว้างและมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมทั้งป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานครจึงร่วมกับหมอแล็บแพนด้า โรงพยาบาลมิตรประชา โรงพยาบาลศุขเวช จัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการเล็กน้อย หรือโควิดเขียว โดยดำเนินการปรับพื้นที่ภายในศูนย์การเรียนรู้มหานคร (ศูนย์ฝึกอบรมหนองจอก) สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยใช้อาคารที่พักผู้อบรม อาคาร 16-17 ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ 4 ชั้น จำนวน 2 หลัง มีพื้นที่เป็นสัดส่วนและมีความปลอดภัย จัดทำเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) 1-2  สามารถรองรับผู้ป่วยโควิดเขียวได้ จำนวน 216 เตียง แบ่งเป็นผู้ป่วยชาย 108 เตียง ผู้ป่วยหญิง 108 เตียง และดำเนินการปรับพื้นที่ให้เหมาะสม มีจุดคัดกรองผู้ป่วย จุดวัดอุณหภูมิและวัดค่าออกซิเจน รถเอ็กซ์เรย์ จุดบริการอาหารและน้ำดื่ม ติดตั้งเตียงเพิ่มเติม ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบเสียงตามสาย ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ระบบอินเตอร์เน็ต ห้องน้ำและห้องสุขา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อ คาดว่าจะเปิดรับผู้ป่วยได้ในวันที่ 26 ก.ค.64 โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลมิตรประชา โรงพยาบาลศุขเวช หมอแล็บแพนด้า เป็นผู้บริหารจัดการผู้ป่วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง