รีเซต

ตลาดสี่มุมเมือง แจ้งผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย หลังตรวจเชิงรุก เผยไทม์ไลน์

ตลาดสี่มุมเมือง แจ้งผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย หลังตรวจเชิงรุก เผยไทม์ไลน์
มติชน
26 กุมภาพันธ์ 2564 ( 22:39 )
143
ตลาดสี่มุมเมือง แจ้งผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย หลังตรวจเชิงรุก เผยไทม์ไลน์

ตลาดสี่มุมเมือง ร่วมกับสาธารณสุขลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สุ่มตรวจโควิดเชิงรุกเชิงรุก พบผู้ติดเชื้อล่าสุด 9 ราย โดยแจ้งก่อนหน้านี้พบ 4 ราย พบเพิ่มอีก 5 ราย พร้อมเผยไทม์ไลน์อย่างละเอียด

 

ตลาดสี่มุมเมือง ประกาศ สรุปผลการตรวจโควิดเชิงรุก วันที่ 16-24 กุมภาพันธ์ 2564 ตามที่ตลาดสี่มุมเมืองได้ร่วมกับสาธารณสุขลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สุ่มตรวจโควิดเชิงรุกในกลุ่มผู้ค้าแรงงาน เจ้าหน้าที่ ในทุกตลาด และอาคารพาณิชย์โดยรอบ วันที่ 16 – 24 ก.พ. 64 จำนวนทั้งหมด 4,900 ราย ผลการตรวจออกมาแล้ว พบผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น 9 ราย (ประกาศไปแล้ว 4 รายเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 64) คิดเป็น 0.18% ของทั้งหมด โดยผู้ติดเชื้อทั้งหมดยังคงอยู่ในวงจำกัดในอาคารรถผัก ซึ่งถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ ดังนั้น ตลาดสี่มุมเมืองยังคงเปิดบริการตามปกติ 24 ชั่วโมง ข้อมูลผู้ติดเชื้อ ดังนี้

 

รายที่ 5 แรงงานเสื้อแดง (อยู่ห้องคนเดียว ไม่ได้เข้ามาในตลาดตั้งแต่ 21 ก.พ. 64) รายที่ 6 แรงงานเสื้อแดง (เพื่อนแรงงานร่วมห้องอีกหนึ่งคน ไม่พบเชื้อโควิด แต่ถูกกักตัวและไม่ได้เข้ามาในตลาดตั้งแต่ 21 ก.พ. 64)
รายที่ 7 แรงงานเสื้อแดง (เพื่อนแรงงานร่วมห้องอีกสองคน ไม่พบเชื้อโควิด แต่ถูกกักตัวและไม่ได้เข้ามาในตลาดตั้งแต่ 22 ก.พ. 64) รายที่ 8 แรงงานเสื้อแดง (อยู่กับภรรยา ซึ่งภรรยา ไม่พบเชื้อโควิด แต่ถูกกักตัวและไม่ได้เข้ามาในตลาดตั้งแต่ 22 ก.พ. 64) รายที่ 9 แรงงานพม่าประจำแผงค้าผักต่างประเทศในอาคารรถผัก
(ไม่ได้เข้าตลาดตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. 64 คนอื่นๆในแผง ไม่พบเชื้อโควิด แต่ทั้งหมดถูกกักตัวแล้ว และจะได้รับการตรวจซ้ำอีกครั้งก่อนกลับมาขายที่ตลาดๆ)

 

การสุ่มตรวจเชิงรุกครั้งนี้ ตลาดฯ ได้ตรวจแรงงานเสื้อแดงทุกคน ทั้งหมด 1,200 ราย ซึ่งพบเชื้อแค่
ใน 4 ราย ตามข้อมูลข้างต้น (รายที่ 5 – 8) และสุ่มตรวจผู้ค้าท้ายรถผักทั้งหมดกว่า 3,000 ราย รวมทั้ง
ผู้ค้า พนักงาน และแรงาน ในตลาดอื่นๆ ทุกตลาด อีก 700 ราย โดยตลาดฯ ยังยกระดับมาตรการ
ให้เข้มงวดยิ่งขึ้น ดังนี้

 

1. ผู้ใกล้ชิด แรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อกับผู้ติดเชื้อ เข้ารับการตรวจเชื้อ และกักตัวเป็นเวลา 14 วัน โดยห้ามเข้ามาที่ตลาดฯ

2. ขยายระยะห่างระหว่างรถในอาคารอย่างน้อย 1.5 – 2 เมตร และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออาคารรถผักทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนรอบรถ

3. ทำโควิดพาสปอต ให้กับผู้ค้าและแรงงานที่ผ่านการตรวจและไม่พบเชื้อ เพื่อเป็นหลักฐานผ่านการตรวจ และสร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อ (อนุโลมให้ผู้ที่ไม่มีโควิดพาสปอร์ต ยังคงเข้าตลาดฯได้ตามปกติ)

4. ยังคงมีการทำความสะอาด Big Cleaning ทุกพื้นที่ ทุกวัน รวมทั้งจุดสัมผัสบริเวณห้องน้ำ ทุก 30 นาที

5. ให้ทุกคนในตลาดฯ สวมหน้ากากตลอดเวลา หากพบผู้ฝ่าฝืน มีสิทธิ์ถูกพักการค้าเป็นเวลา 7 วัน ชาวสี่มุมเมืองทุกคนต้องร่วมมือกัน “สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ” รวมทั้งฟังข่าวจากตลาดเท่านั้น และไม่สร้างข่าวลือ เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของตลาดสี่มุมเมือง และผ่านสถานการณ์นี้ไปโดยเร็วที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง