ผู้ถือหุ้น "EA" ไฟเขียวออกหุ้นกู้ใหม่ 1.5 หมื่นล้าน 22 พ.ค.รับปันผล 0.30 บาท/หุ้น

ผู้ถือหุ้น "EA" ไฟเขียวออกหุ้นกู้ใหม่ 1.5 หมื่นล้าน 22 พ.ค.รับปันผล 0.30 บาท/หุ้น
มติชน
24 เมษายน 2563 ( 11:07 )
11
ผู้ถือหุ้น "EA" ไฟเขียวออกหุ้นกู้ใหม่ 1.5 หมื่นล้าน 22 พ.ค.รับปันผล 0.30 บาท/หุ้น

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) วงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท เพื่อเตรียมการสำหรับกรณีที่มีโอกาสเหมาะสมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในต้นทุนที่ต่ำและเงื่อนไขที่ดี เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการนำเงินไปชำระคืนเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เดิมหรือใช้ในการดำเนินงานและการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังอนุมัติให้บริษัทฯเข้าลงทุนในบริษัท แลนด์พรอสเพอริตี้โฮลดิง จำกัด โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 19% ของหุ้นทั้งหมดพร้อมทั้งอนุมัติให้บริษัท อมิตาเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Amita Thailand ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯเข้าทำสัญญาสิทธิในการเช่าที่ดินบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อใช้สร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเฟสที่ 1 ขนาดกำลังการผลิต 1 กิ๊กะวัตต์ชั่วโมงต่อปีและโรงงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามเป้าหมายที่จะสร้างโรงงานให้แล้วเสร็จและเริ่มทำการผลิตได้ภายในปี 2563

ที่ประชุมยังมีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทโดยจ่ายจากกำไรสะสมสำหรับกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนรวมเป็นเงิน 1,119 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดภายในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้

“ภาพรวมผลประกอบการปี 2563 จะสามารถสร้างสถิติสูงสุดใหม่ได้อีกครั้งเนื่องจากธุรกิจโรงไฟฟ้าทั้งจากพลังงานลมและโซลาร์ฟาร์มจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มกำลังการผลิต 664 เมกะวัตต์ เป็นปีแรกและจะเริ่มรับรู้รายได้จากผลิตภัณฑ์สารเปลี่ยนสถานะหรือ PCM ที่จะเริ่มผลิตและส่งออกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไป โดยไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างไรก็ตาม ธุรกิจไบโอดีเซลมีแนวโน้มรายได้ที่ลดลงจากการลดการเดินทางและใช้ยานพาหนะที่น้อยลง ส่วนธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้ามีการปรับแผนเพื่อขยายเวลาการเริ่มผลิตและส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทแต่อย่างใด” นายอมรกล่าว

อย่างไรก็ตามบริษัทฯยังคงติดตามสถานการณ์ของCOVID-19 อย่างใกล้ชิดและมั่นใจว่าจะสามารถฝ่าวิกฤติในรอบนี้ไปได้อย่างแน่นอนโดยปีนี้บริษัทฯคาดว่าน่าจะเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจใหม่ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านพลังงานมาต่อยอดธุรกิจเดิมและสร้างเป็นระบบนิเวศรองรับทิศทางในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง