รีเซต

บอร์ด LANNA ไฟเขียวปันผลอีก 1.20 บาท ขึ้น XD 15 มี.ค., ทั้งปี 66 จ่าย 2.30 บาท

บอร์ด LANNA ไฟเขียวปันผลอีก 1.20 บาท ขึ้น XD 15 มี.ค., ทั้งปี 66 จ่าย 2.30 บาท
ทันหุ้น
4 มีนาคม 2567 ( 18:23 )
35
บอร์ด LANNA ไฟเขียวปันผลอีก 1.20 บาท ขึ้น XD 15 มี.ค., ทั้งปี 66 จ่าย 2.30 บาท

#LANNA #ทันหุ้น-บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน) หรือ LANNA แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินงวดปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.30 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1,207.50 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท 

 

ดังนั้นจึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกหุ้นละ 1.20 บาท ซึ่งจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 15 มี.ค. 2567 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 18 มี.ค. 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดนี้ภายในวันที่ 21 พ.ค. 2567

 

นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้อนุมัติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 22 เม.ย. 2567 เวลา 15.00 น. ที่โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง