รีเซต

แบงก์ชาติเดินหน้าถกเงื่อนไข ‘โกดังพักหนี้’ หวังอุ้มท่องเที่ยวได้จริง

แบงก์ชาติเดินหน้าถกเงื่อนไข ‘โกดังพักหนี้’ หวังอุ้มท่องเที่ยวได้จริง
มติชน
27 กุมภาพันธ์ 2564 ( 05:33 )
92
แบงก์ชาติเดินหน้าถกเงื่อนไข ‘โกดังพักหนี้’ หวังอุ้มท่องเที่ยวได้จริง

 นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อำนายการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ธปท.อยู่ระหว่างการหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกหนี้ โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวนั้น ได้ออกโครงการโกดังพักหนี้ หรือแอสเสตแวเฮาซิ่ง (Asset Warehousing) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 จนทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ โดยเงื่อนไขของโกดังพักหนี้คือ จะต้องเป็นกลไกแก้ปัญหาที่ตรงจุด และสามารถปฏิบัติได้จริง เพื่อให้ผู้ให้กู้และคนกู้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ โดยความคืบหน้าล่าสุด โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการหากลไกช่วยเหลือและเงื่อนไขที่เหมาะสม

“ยอมรับว่า แม้ลูกหนี้กลุ่มนี้จะได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ได้ แต่ภาระหนี้ที่มีอยู่ค่อนข้างสูงนั้น ถึงจะมีการพักหนี้ แต่ก็ทำให้มูลค่าหนี้ยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆ อยู่ จนในที่สุดอาจทำให้หนี้สูงเกินกว่ามูลค่าหลักประกัน อาทิ กลุ่มโรงแรม และอสังหาริมทรัพย์ จึงมีแนวคิดจัดทำโครงการโกดังพักหนี้ขึ้น โดยมีหลักการง่ายๆ คือ การตัดหนี้ โดยนำเอาหลักประกันสินทรัพย์ที่ไม่น้อยกว่ามูลค่าหนี้ที่มี วางไว้กับสถาบันเจ้าหนี้ เพื่อให้เจ้าหนี้พักหนี้ให้กับธุรกิจทันที” นางสาวชญาวดี กล่าว

นางสาวชญาวดี กล่าวว่า หลักสำคัญของโครงการดังกล่าวคือ แม้ลูกหนี้จะนำหลักประกันสินทรัพย์วางไว้กับสถาบันเจ้าหนี้ แต่ก็สามารถประกอบธุรกิจได้ตามปกติ ผ่านการขอเช่าเพื่อทำธุรกิจต่อได้ แต่การทำโมเดลนี้ จะต้องมีการหารือกันระหว่างเจ้าหนี้ลูกหนี้ว่าสามารถซื้อคืนได้หรือไม่ โดยการซื้อคืน จะต้องไม่แพงหรือหนักสำหรับผู้ประกอบการเกินไป เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และไม่ทำให้หนี้กลายเป็นหนี้เสียในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง