พก.คอนเฟิร์ม 29 พ.ค. เงินเยียวยา 1 พันบาท ‘คนพิการ’ เข้าบัญชีชัวร์

พก.คอนเฟิร์ม 29 พ.ค. เงินเยียวยา 1 พันบาท ‘คนพิการ’ เข้าบัญชีชัวร์
มติชน
28 พฤษภาคม 2563 ( 08:58 )
122
3
พก.คอนเฟิร์ม 29 พ.ค. เงินเยียวยา 1 พันบาท ‘คนพิการ’ เข้าบัญชีชัวร์

พก.คอนเฟิร์ม 29 พ.ค. เงินเยียวยา 1 พันบาท ‘คนพิการ’ เข้าบัญชีชัวร์

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า ตามที่ รัฐบาลโดย กระทรวง พม.อนุมัติเงินเยียวยาให้คนพิการ จำนวน 2 ล้านคนๆละ 1,000 บาท ใช้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด โดยตัวผู้พิการไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่ม แต่จ่ายตามระบบที่รับสวัสดิการเบี้ยพิการเดิม และเป็นการจ่ายครั้งเดียว ซึ่งมีกำหนดจ่ายวันที่ 29 พฤษภาคมนี้นั้น พก.ยังยืนยันตามกำหนดเดิม คือผู้พิการที่รับเบี้ยพิการแบบบัญชีธนาคาร จะได้รับโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีในวันดังกล่าว

อธิบดี พก. กล่าวอีกว่า ส่วนผู้ที่ได้รับเบี้ยพิการแบบเงินสด จะได้รับเงินสดไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน โดยจะได้รับพร้อมเบี้ยพิการของเดือนถัดไป อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าเงินเยียวยานี้ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้คนพิการได้ ควบคู่ไปกับการลงพื้นที่ช่วยเหลือ และให้เงินสงเคราะห์ผู้พิการที่อยู่ในสภาพลำบาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง