รีเซต

ภาคเอกชนท่องเที่ยวระนอง ประชุมถกทางออกฟื้นท่องเที่ยวหลังโควิด-19

ภาคเอกชนท่องเที่ยวระนอง ประชุมถกทางออกฟื้นท่องเที่ยวหลังโควิด-19
77ข่าวเด็ด
25 พฤษภาคม 2563 ( 03:41 )
336
ภาคเอกชนท่องเที่ยวระนอง ประชุมถกทางออกฟื้นท่องเที่ยวหลังโควิด-19

 

ระนอง- สจ.แดง นายวรานนท์ เกลื่อนสิน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวประจำจังหวัดระนองเป็นประธานประชุมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนอง โดยสรุปประเด็นการประชุม​เพื่อการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวให่กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหลังผ่านวิกฤติโควิด-19 มาได้

 

 

 

 

โดยสามารถสรุปแนวทางได้ ดังนี้ การเปิดจังหวัด การเปิดด่านชายแดน การเที่ยวในชุมชน เที่ยวในจังหวัด หรือเที่ยวข้ามกลุ่มจังหวัด ระยะแรก จังหวัดภาคใต้ ระยะต่อไปทั้งประเทศ สนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัด อบต.-อบต. เสนอมท.สั่งการ ให้ท้องถิ่นดำเนินการ

 

 

– Soft loan หรือการเยียวยา ควรพิจารณาจากระดับความเดือดร้อน หรือการได้รับผลกระทบ เช่น ใต้ตะวันตก แล้วตามด้วยใต้ตะวันออก เกณฑ์การปล่อยกู้ ให้ผู้ที่จดทะเบียนถูกต้อง การเข้าใช้พื้นที่อุทยาน ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี  ส่งเสริมการสร้างแบรนด์ ของชุมชน การทำตลาดออนไลน์ สร้างภาพลักษณ์ระนอง เที่ยวระนองปลอดภัย การตลาดที่จับต้องได้ โดยการ PR จังหวัดในทางที่ดี  การ subsidies โดยภาครัฐ เช่น ค่าน้ำมัน ที่พัก การเดินทาง ตั้งบอร์ดขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ควบคู่กับบอร์ดโควิด

 

 

พร้อมผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นายธีระพล​ ชลิศราพงศ์​ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา​ ประจำจังหวัดระนอง​และประธานหอการค้าจังหวัดระนอง, นายสนชัย​ อุ่ยเต็กเค่ง​ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา​ ประจำจังหวัดระนอง​และนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง, นายธวัช ใจดี​ ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง,

 

 

นายทรงกลด​ กระจ่างเมฆ​ ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง, นายชัยภัทร​ เศรษฐยุกานนต์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนอง, ดร.​ พัฒพงศ์​ พงษ์สกุล​ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง,

 

 

นางกรรณิกา​ เอี้ยวตระกูล​ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง, นายไชยันต์​ มณีรัตน์​ กรรมการสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง, นายปรีชา​ หัสจักร์​ ประธานเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดระนอง, นายสมชาย​ หัสจักร์​ เลขาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดระนอง,​ นายเดชา​ ใจดี

 

 

​ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลม่วงกลวง, นางสาวสุรีย์พร สรรพกุล​ ประธานกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดส้มแป้น, นายสมโชค​ วงศ์ภิวัฒนา​ อุปนายกสมาคมธุกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง, นางมัณฑนภัสสร​ เจริญวิภาสเจต​ กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเทียวจังหวัดระนอง,​ นางสาวมณ คงกัณฑ์​ เลขาธิการสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง, นายธเนศ วสุวัต เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง