รีเซต

ลดวูบ! โควิดพ่นพิษ ท่าอากาศยานหาดใหญ่เงียบ 'เที่ยวบินหาย-ผู้โดยสารหด'

ลดวูบ! โควิดพ่นพิษ ท่าอากาศยานหาดใหญ่เงียบ 'เที่ยวบินหาย-ผู้โดยสารหด'
มติชน
26 สิงหาคม 2563 ( 16:00 )
101
ลดวูบ! โควิดพ่นพิษ ท่าอากาศยานหาดใหญ่เงียบ 'เที่ยวบินหาย-ผู้โดยสารหด'

โควิดพ่นพิษ ท่าอากาศยานหาดใหญ่จำนวนเที่ยวและผู้โดยสารลดวูบ แผนปรับปรุงสนามบินแล้วเสร็จระยะแรก

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประธานจัดงานครบรอบ 32 ปี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีนายวิทย์ พันธุเณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ต้านสนับสนุนธุรกิจ) และ นายเสรี เดชะตุงคะ รองผู้อำนวยการอากาศยานหาดใหญ่ (ต้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) เจ้าหน้าที่และ ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

 

 

นายจิตเมต กล่าวว่า ภาพรวม 10 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-กรกฎาคม 2563 จำนวนเที่ยวบิน เข้า-ออก เฉลี่ย 60 เที่ยวบินต่อวัน เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีเที่ยวบิน 80 เที่ยวบินต่อวัน ลดลง 36.63% เที่ยวบินระหว่างประเทศ 883 เที่ยวบินลดลง 55.31% และเที่ยวบินภายในประเทศ 13,577 ลดลง 34.86%

 

“ช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562) ปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารยังคงมีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่หลังจากมีการแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงต้นปี 2563 รัฐบาลได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค มาตรการห้ามเครื่องบินขนส่งผู้โดยสารจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ส่งผลให้มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการสนามบินลดลง หลังจากมีมาตรการผ่อนคลาย ทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ เริ่มมีปริมาณการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว” นายจิตเมต กล่าว

 

นายจิตเมต กล่าวอีกว่า โครงการพัฒนาสนามบินตามแผนพัฒนาสนามบิน ซึ่งทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ คณะทำงาน ทอท. ให้มีแผนพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ ระยะแรก ปี 2561-2563 ได้มีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารเพิ่มเติม และปรับปรุงระบบภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองขนาด 800 kVA ระยะที่ 2 ปี 64-68 จะมีการขยายลานจอดอากาศยาน สร้างอาคารคลังสินค้า ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิม และขยายเพิ่มในบางส่วน และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีศักยภาพในการรองรับความต้องการการเดินทาง เมื่อสถานการณ์กลับข้าสู่สภาวะปกติ และรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง