รีเซต

เกษตรกรจีนยิ้มแป้น เก็บเกี่ยว 'พืชผล' สมบูรณ์ดังหวัง

เกษตรกรจีนยิ้มแป้น เก็บเกี่ยว 'พืชผล' สมบูรณ์ดังหวัง
Xinhua
22 กันยายน 2565 ( 18:19 )
14
เกษตรกรจีนยิ้มแป้น เก็บเกี่ยว 'พืชผล' สมบูรณ์ดังหวัง

คังผิง, 22 ก.ย. (ซินหัว) -- ชมภาพรอยยิ้มเปี่ยมสุขของเหล่าเกษตรกรผู้เพาะปลูกพืชผักผลไม้ ขณะเก็บเกี่ยวมันเทศ แอปเปิล และข้าวฟ่าง ที่ได้คุณภาพอย่างที่ตั้งหวังไว้จากแปลงเพาะปลูกที่ตำบลฟางเจียถุน อำเภอคังผิง นครเสิ่นหยาง เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน

 

ทั้งนี้ สถิติเผยว่าปีนี้อำเภอคังผิงมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวฟ่างมากกว่า 5,000 หมู่ (ราว 2,083 ไร่) แอปเปิลหานฟู่ 35,000 หมู่ (ราว 14,583 ไร่) และมันเทศเกือบ 20,000 หมู่ (ราว 8,333 ไร่) ซึ่งทั้งหมดล้วนเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง