รีเซต

จีนเล็งสร้าง 'กลไกชดเชยระบบนิเวศ' ทะเลสาบน้ำจืด 'ไท่หู'

จีนเล็งสร้าง 'กลไกชดเชยระบบนิเวศ' ทะเลสาบน้ำจืด 'ไท่หู'
Xinhua
7 กุมภาพันธ์ 2565 ( 10:56 )
70
จีนเล็งสร้าง 'กลไกชดเชยระบบนิเวศ' ทะเลสาบน้ำจืด 'ไท่หู'

ปักกิ่ง, 7 ก.พ. (ซินหัว) -- จีนจะจัดตั้งกลไกชดเชยทางระบบนิเวศในลุ่มน้ำทะเลสาบไท่หู เพื่อเร่งปรับปรุงสภาพแวดล้อมของน้ำและส่งเสริมการกำกับดูแลระบบนิเวศเชิงบูรณาการในพื้นที่

แนวปฏิบัติของคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีน ระบุว่าจะมีการสร้างกลไกชดเชยทางระบบบนิเวศของแม่น้ำไท่หูภายในปี 2023 ขณะการกำกับดูแลที่สอดประสาน เป็นระบบ และเป็นองค์รวม จะถูกพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจน

คุณภาพน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบไท่หูจะถูกปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ขณะรากฐานของระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาระดับภูมิภาคที่มีคุณภาพสูงจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยกลไกข้างต้นจะแล้วเสร็จภายในปี 2030 และจะเป็นต้นแบบสำหรับการบำบัดสภาพแวดล้อมทางน้ำที่ครอบคลุมและสอดประสานกัน

อนึ่ง ทะเลสาบไท่หูเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของจีน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง