TrueID

พนง.โรงงานเอเชียติค สมุทรสงคราม ติดเชื้อ 30 ราย ทำยอดจว.พุ่งพรวด 34 คน

พนง.โรงงานเอเชียติค สมุทรสงคราม ติดเชื้อ 30 ราย ทำยอดจว.พุ่งพรวด 34 คน
มติชน
15 มิถุนายน 2564 ( 23:19 )
99
พนง.โรงงานเอเชียติค สมุทรสงคราม ติดเชื้อ 30 ราย ทำยอดจว.พุ่งพรวด 34 คน

 

เมื่อเวลา 20.32 น. วันที่ 15 มิถุนายน ศูนย์โควิด 19 จังหวัดสมุทรสงคราม เผยแพร่สถานการณ์ COVID-19 พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ เพิ่ม 34 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสม ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 – 15 มิถุนายน รวม 460 ราย แล้ว รักษาหาย 324 ราย พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลฯ 133 ราย ผู้เสียชีวิต 3 ราย โดยมีผู้ที่มีความเสี่ยงเข้ารับการคัดกรองประจำวันนี้ 274 ราย ผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อประจำวัน 231 ราย ไม่มีการค้นหาเชิงรุก ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้าสถานที่กักกันโรค 124 ราย

 

 

 

 

โดยผู้ป่วย 30 รายเป็นพนักงานโรงงานเอเชียติก ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา เป็นชาวไทย 1 รายคือ รายที่ 430 เป็นชาย อายุ 23 ปี อาชีพ ที่อยู่ ม.5 ต.คลองโคน อ.เมืองฯ,ส่วนที่เหลือ 29 ราย เป็นชาวเมียนมา คือ รายที่ 431 เป็นหญิง อายุ 41 ปี, รายที่ 432 เป็นชาย อายุ 24 ปี, รายที่ 433 เป็นหญิง อายุ 39 ปี, รายที่ 434 เป็นหญิง อายุ 31 ปี, รายที่ 435 เป็นหญิง อายุ 43 ปี, รายที่ 436 เป็นหญิง อายุ 29 ปี, รายที่ 437 เป็นชาย อายุ 22 ปี, รายที่ 438 เป็นชาย อายุ 36 ปี,

 

 

รายที่ 439 เป็นชายอายุ 43 ปี, รายที่ 440 เป็นชาย อายุ 20 ปี, รายที่ 441 เป็นหญิง อายุ 36 ปี, รายที่ 442 เป็นหญิง อายุ 44 ปี, รายที่ 443 เป็นชาย อายุ 22 ปี, รายที่ 444 เป็นหญิง อายุ 48 ปี, รายที่ 445 เป็นหญิง อายุ 31 ปี, รายที่ 446 เป็นหญิง อายุ 26 ปี, รายที่ 447 เป็นชาย อายุ 25 ปี, รายที่ 448 เป็นชาย อายุ 30 ปี, รายที่ 449 เป็นชาย อายุ 29 ปี, รายที่ 450 เป็นชาย อายุ 55 ปี, รายที่ 451 เป็นหญิง อายุ 28 ปี, รายที่ 452 เป็นหญิง อายุ 26 ปี, รายที่ 453 เป็นหญิง อายุ 21 ปี, รายที่ 454 เป็นหญิง อายุ 22 ปี,

 

 

รายที่ 455 เป็นชาย อายุ 23 ปี, รายที่ 456 เป็นหญิง อายุ 28 ปี, รายที่ 457 เป็นชาย อายุ 21 ปี, รายที่ 458 เป็นชาย อายุ 23 ปี, รายที่ 459 เป็นหญิง อายุ 28 ปี ทั้งนี้ส่วนใหญ่ อยู่ ม.4 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา รองลงมา ม.2 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา

 

 

อีก 2 ราย ทำงานในโรงงานผลิตน้ำปลาใน ต.บางแก้ว อ.เมืองฯ คือ รายที่ 427 เป็นหญิง (เมียนมา) อายุ 22 ปี และ รายที่ 428 เป็นหญิง (เมียนมา) อายุ 30 ปี ที่อยู่ ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ

 

 

ส่วน รายที่ 429 เป็นหญิง อายุ 40 ปี อาชีพ รับจ้างตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง ที่อยู่ ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ, และ รายที่ 460 เป็นหญิง อายุ 37 ปี อาชีพ พนักงานโรงงานผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ที่อยู่ ม.4 ต.ท่าคา อ.อัมพวา

 

 

ด้าน บริษัทเอเชียติคอุตสาหกรรมเกษตรจำกัด ได้รายงานสถานการณ์การพนักงานของบริษัทฯที่ติดเชื้อในจังหวัดสมุทรสงคราม จากการตรวจหาเชื้อในช่วงวันที่ 23 – 14 มิถุนายน 2564 พบพนักงานของบริษัทฯติดเชื้อในจังหวัดสมุทรสงครามทั้งสิ้น 82 ราย เป็นชาวเมียนมา 74 ราย ชาวไทย 8 ราย และตั้งแต่วันที่ 11-14 มิถุนายน 2564 รักษาหายกลับบ้านได้ทั้งหมด 48 ราย เป็นชาวเมียนมา 44 ราย ชาวไทย 4 ราย และจากการตรวจหาเชื้อใน Factory Quarantine ซึ่งอยู่ภายในโรงงาน ทั้งหมดปรากฏว่าไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด ซึ่งบัดนี้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจึงได้มีหนังสือยกเลิกคำสั่งการกักตัวใน Factory Quarantine ดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง