ปราจีนบุรี ผู้ติดเชื้อยังพุ่งสูง หลังเจอคลัสเตอร์บริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ปราจีนบุรี ผู้ติดเชื้อยังพุ่งสูง หลังเจอคลัสเตอร์บริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
มติชน
16 กรกฎาคม 2564 ( 23:49 )
6
ปราจีนบุรี ผู้ติดเชื้อยังพุ่งสูง หลังเจอคลัสเตอร์บริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

 

สำนักงานสาธารณสุข นำโดย นายแพทย์โชคชัย สาครพานิช รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกเมษายน 2564 จังหวัดปราจีนบุรี ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น. วันนี้ จังหวัดปราจีนบุรี พบผู้ติดเชื้อ ระลอก เมษายน 2564 เพิ่ม จำนวน 63 ราย สะสมรวม 1,637 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล 1,008 ราย รักษานอกเขต 4 ราย เสียชีวิตสะสม 7 ราย วันนี้รักษาหายกลับบ้านเพิ่ม 4 ราย รวมรักษาหายกลับบ้านสะสม 618 ราย ส่งตรวจสะสมระลอก เมษายน 2564 จำนวน 470 ราย รอผล 4 ราย


รวมส่งตรวจระลอก เมษายน 2564 สะสมทั้งหมด 49,975 ราย

 

 

 

ด้านนายวรพันธุ์ สุวรรณนุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้มีคำสั่งด่วนให้หยุดการทำงานของบริษัท ทีมพริซิชั่นก่อน หลังจากพบว่าพนักงานในบริษัท ติดเชื้อแล้วทั้งหมดรวม 53 ราย โดยคำสั่งระบุไว้ว่า ปิดบริษัท ทีมพริซิชั่น จำกัด (มหาชน) ไว้เป็นการชั่วคราว ห้ามพนักงานหรือผู้ใดเข้าออกภายในบริษัท เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค และห้ามบริษัทดังกล่าว เคลื่อนย้ายพนักงานไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สาขาอื่น หรือที่อื่น โดยเด็ดขาด

 

 

ในวันนี้ บริเวณศูนย์ราชการใหม่ สาธารณรสุขจังหวัด และหมอรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบนศ ได้ทำการสุ่มตรวจหาเชื้อ ข้าราชการของหน่วยงานต่างๆ ภายในศูนย์ราชการและประชาชนใกล้เคียงทั้งหมด เพื่อจะคัดกรอง เนื่องจากยังพบผู้ติดเชื้อ เพิ่มในเขตบริเวณดังกล่าว และอีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นและขวัญกำลังใจของหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในศูนย์ราชการประมาณ 350 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง