ขยายเวลาชำระเงิน 'อาชีพอิสระ' ประกันสังคม ม.40 ถึง 24 ส.ค.

ขยายเวลาชำระเงิน 'อาชีพอิสระ' ประกันสังคม ม.40 ถึง 24 ส.ค.
มติชน
12 สิงหาคม 2564 ( 12:51 )
22
ขยายเวลาชำระเงิน 'อาชีพอิสระ' ประกันสังคม ม.40 ถึง 24 ส.ค.

 

ความคืบหน้ากรณี คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบ อาชีพอิสระ ตามมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 

ในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ กทม. นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการปทุมธานี สมุทรสาคร สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาทต่อคน

 

ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม (สปส.)ได้ผ่อนปรนขยายเวลาให้ผู้ที่สมัครภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 สามารถชำระเงินสมทบงวดแรกจนถึงวันที่ 24 ส.ค.นี้ เนื่องจากขณะนี้มีผู้ประกอบอาชีพอิสระในหลายจังหวัดสมัครและชำระเงินไม่ทัน

 

โดยผู้ที่สมัครให้รีบดำเนินการชำระเงินโดยด่วน หลากหลายช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส เคาน์เตอร์บิ๊กซี เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดมหาชน หรือผ่าน Mobile Application ShoppyPay และตู้บุญเติม ฟรีค่าธรรมเนียมทุกช่องทาง

 

ทั้งนี้ เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินสมทบแล้วจะมีสถานะ ความเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์โดยทันที พร้อมได้รับสิทธิ เงินเยียวยา ช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือนทันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง