รีเซต

รพ.จุฬาลงกรณ์ ลดการบริการผู้ป่วยนอก เหตุจากการระบาดของโควิด-19

รพ.จุฬาลงกรณ์ ลดการบริการผู้ป่วยนอก เหตุจากการระบาดของโควิด-19
มติชน
31 ธันวาคม 2563 ( 11:10 )
57
รพ.จุฬาลงกรณ์ ลดการบริการผู้ป่วยนอก เหตุจากการระบาดของโควิด-19

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ออกประกาศเรื่อง ลดการบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

ระบุว่า

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขณะนี้ มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจมีผู้ที่อยู่ในข่ายสงสัยติดเชื้อมารับบริการที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มากขึ้น

 

ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มารับริการที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และลดปริมาณผู้ป่วยลง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จึงขอปรับลดการบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล โดยไม่รับผู้ป่วยใหม่ (Walk in) ยกเว้น กรณีอาการหนักหรือฉุกเฉิน

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พบว่า เป็นการประกาศของในส่วนคลินิกนอกเวลาเท่านั้น ไม่ใช่คลินิกทั่วไปของทางโรงพยาบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง