Photo Gallery: 'น้องหมา-แมวในอินเดีย เข้ารับวัคซีนฟรี ในวันโรคติดเชื้อจากสัตว์โลก’

Photo Gallery: 'น้องหมา-แมวในอินเดีย เข้ารับวัคซีนฟรี ในวันโรคติดเชื้อจากสัตว์โลก’
TNN World
8 กรกฎาคม 2564 ( 18:02 )
11
Photo Gallery: 'น้องหมา-แมวในอินเดีย เข้ารับวัคซีนฟรี ในวันโรคติดเชื้อจากสัตว์โลก’

Photo Gallery: 'น้องหมา-แมวในอินเดีย เข้ารับวัคซีนฟรี ในวันโรคติดเชื้อจากสัตว์โลก’ 


ชาวอินเดียพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนฟรี เนื่องใน “วันโรคติดเชื้อจากสัตว์โลก” (World Zoonoses Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 6 กรกฎาคม ของทุกปี ที่โรงพยาบาลสัตว์แห่งหนึ่ง ในเมืองไฮเดอราบัดของอินเดีย

 


วันโรคติดเชื้อจากสัตว์โลก ถูกกำหนดขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ 6 ก.ค. 1885 ซึ่งมีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อจากสัตว์มาสู่คนเป็นครั้งแรก โดยกลุ่มโรคดังกล่าวนั้นมีหลากหลาย เช่น ไข้หวัดนกและพิษสุนัขบ้า

 


นอกจากนี้ วันดังกล่าวถูกกำหนดเพื่อทำให้ผู้คนตระหนักถึงอันตรายของโรคเหล่านี้ ที่สามารถติดต่อระหว่างสัตว์และคนด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง