รีเซต

GUNKUL ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG ปี 66 ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

GUNKUL ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG ปี 66 ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน
ทันหุ้น
6 พฤศจิกายน 2566 ( 14:01 )
71
GUNKUL ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG ปี 66 ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

#ทันหุ้น - GUNKUL ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) กลุ่มทรัพยากร (Resources) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำปี  2566 ได้ทำการประเมินบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานโดดเด่นสะท้อนการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) และปีนี้ GUNKUL ได้รับการคัดเลือกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3


นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ติดอันดับ 1 ใน 71  บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2566 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในกลุ่มทรัพยากร (Resources) จากการประเมินความยั่งยืน ที่ครอบคลุมในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ มีการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน


โดยให้ความสำคัญต่อการรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) พร้อมรับมือต่อปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน


“บริษัทฯ ตระหนักดีว่าความสำเร็จทางธุรกิจในระยะยาวจะเกิดขึ้นได้ ต่อเมื่อความมุ่งมั่นในทางธุรกิจตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งการรักษาการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนจะต้องเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียและมีความรับผิดชอบต่อสังคม” นางสาวโศภชา กล่าวรู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง