TrueID

เชียงใหม่ พบติดเชื้อโควิดรายใหม่ 91 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัว 1,823 ราย

เชียงใหม่ พบติดเชื้อโควิดรายใหม่ 91 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัว 1,823 ราย
ข่าวสด
9 ธันวาคม 2564 ( 15:14 )
26
เชียงใหม่ พบติดเชื้อโควิดรายใหม่ 91 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัว 1,823 ราย

วันที่ 9 ธ.ค.2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวันนี้ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 91 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 85ราย ส่วนอีก 6ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 23,337 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท 1,823 ราย

 

แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 37 ราย โรงพยาบาลรัฐ 292 ราย โรงพยาบาลเอกชน 646 ราย โรงพยาบาลต่างจังหวัด 25 ราย, Community Isolation (CI) 809ราย และ Home Isolation (HI) 305 ราย

 

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 1,273ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 475 ราย และอาการหนัก (สีแดง) 75 ราย โดยวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมคงอยู่ที่ 141 ราย

 

ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 27,506 ราย และรักษาหายแล้ว 25,505 ราย โดยเป็นผู้ที่รักษาหายวันนี้ 138 ราย ส่วนการตรวจ ATK เมื่อวันนี้จำนวน 1,294 ราย พบผู้มีผลบวก 84 ราย

 

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,494,630คน คิดเป็นร้อยละ 86.43 จากประชากรจังหวัดเชียงใหม่ และร้อยละ 104.22 จากประชากรที่อายุ12ปีขึ้นไป แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 275,525 คน คิดเป็นร้อยละ 84.08, กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 138,355 คน คิดเป็นร้อยละ114.21 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 1,080,750 คน คิดเป็นร้อยละ 84.40

ข่าวที่เกี่ยวข้อง