รีเซต

กอ.รมน.ปกป้องธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อม เร่งแก้ปัญหารุกป่าสมุย

กอ.รมน.ปกป้องธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อม เร่งแก้ปัญหารุกป่าสมุย
ข่าวสด
22 มีนาคม 2565 ( 11:01 )
13
กอ.รมน.ปกป้องธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อม เร่งแก้ปัญหารุกป่าสมุย

กอ.รมน.ติดตามการแก้ปัญหาบุกรุกป่าไม้เกาะสมุย นำข้อมูลแจ้งผู้บังคับบัญชาส่วนกลาง ชมเจ้าหน้าที่ทำงานมีประสิทธิภาพ ช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

วันที่ 22 มี.ค.65 พล.ท.สวัสดิ์ ชนะจิตราสกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กอ.รมน. พร้อมคณะ เดินทางมาประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ของเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

โดยร่วมกับ พ.อ.ณรงค์ ตันติสิทธิพร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร.อ.อดุลย์ พรหมบุตร หัวหน้าชุดปฏิบัติการ กอ.รมน.ภาค 4 พื้นที่เกาะสมุย นายจรัญ รื่นพาณิชย์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.16 (เกาะสมุย) พร้อมกับรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน การป้องกันและปราบปราม การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ในพื้นที่เกาะสมุย

 

 

จากนั้น พล.ท.สวัสดิ์ และคณะ เดินทางลงพื้นที่เขาแม่น้ำ ม.2 ต.แม่น้ำ เพื่อติดตามผลและตรวจสอบแปลงคดีที่ได้ตรวจยึดเมื่อวันที่ 16 ก.พ. ที่ผ่านมา ที่ตรวจสอบพบว่า มีผู้บุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อก่อสร้างอาคารบ้านพักตากอากาศ จำนวน 4 หลัง โครงสร้างอาคารที่พักทำด้วยเหล็ก 4 หลัง บ้านพักคนงาน 1 หลัง เล้าไก่ 1 หลัง โรงเรือนเก็บถังน้ำ 1 หลัง สระเก็บน้ำ 1 สระ ถนนคอนกรีตกว้าง 4.30 เมตร ยาว 120 เมตร และมีร่องรอยการใช้เครื่องจักรทำถนนลูกรัง ยาว 200เมตร

 

สำหรับพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 อยู่ในพื้นที่ A02 ป่าชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1B จากการคำนวณพื้นที่ป่าเสียหายกว่า 12 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา คิดเป็นมูลค่า 793,223 บาท

 

 

พล.ท.สวัสดิ์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาและลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่า จะนำข้อมูลที่ได้ไปเรียนต่อผู้บังคับบัญชาส่วนกลาง เพื่อได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นี้ต่อไป ทั้งนี้ต้องขอชื่นชมเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆ ในพื้นที่ที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราให้อยู่ตลอดไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง