พลังงานเปิดของขวัญปีใหม่ ลดค่าไฟ-แจกคูปองส่วนลดเครื่องไฟฟ้าเบอร์5

พลังงานเปิดของขวัญปีใหม่ ลดค่าไฟ-แจกคูปองส่วนลดเครื่องไฟฟ้าเบอร์5
มติชน
23 ธันวาคม 2563 ( 15:28 )
65
พลังงานเปิดของขวัญปีใหม่ ลดค่าไฟ-แจกคูปองส่วนลดเครื่องไฟฟ้าเบอร์5

กระทรวงพลังงานเปิดของขวัญปี 2564 มูลค่าประมาณ 3,829 ล้านบาทให้คนไทย ตรึงราคาน้ำมัน-แอลพีจี-ลดค่าไฟ-แจกคูปองส่วนลดเครื่องไฟฟ้าเบอร์5-พักเขื่อนครึ่งราคา

 

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมาได้รับทราบการดำเนินแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบของกระทรวงพลังงานที่มอบเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี 2564 ซึ่งจะประกอบด้วย 2 มาตรการหลัก คิดรวมเป็นมูลค่า ประมาณ 3,829 ล้านบาท

 

นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวว่า มาตรการแรก การลด/ตรึงราคาพลังงาน ประกอบด้วย 1.กำหนดตรึงราคาน้ำมัน โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 เพื่อลดค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางช่วงปีใหม่ รวมมูลค่าประมาณ 150 ล้านบาท 2.การขยายระยะเวลาการคงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นแอลพีจี( แอลพีจี) ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) กำหนดราคาที่ 14.3758 บาทต่อกิโลกรัม มีกรอบเป้าหมายให้ราคาขายปลีกอยู่ที่ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 รวมมูลค่า 1,890 ล้านบาท

 

3.การปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ(เอฟที) โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จากเดิม -12.43 สตางค์ เป็น -15.32 สตางค์ ทำให้ค่าไฟฟ้าลดลง 2.89 สตางค์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ประหยัดค่าไฟฟ้าได้เดือนละประมาณ 400 ล้านบาท รวมมูลค่า 1,600 ล้านบาท และ4.ขยายเวลายกเว้นการเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (มินิมัม ชาร์จ) โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ให้ผู้ประกอบการ กิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหากำไร และการสูบน้ำเพื่อการเกษตร ออกไปอีก 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการจากผลกระทบโควิด-19 จะสามารถบรรเทาผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 3-7 ได้ประมาณ 50 ล้านบาทต่อเดือน รวมมูลค่า 150 ล้านบาท

 

นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวว่า มาตรการด้านคูปองส่วนลด โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) มอบคูปองส่วนลดสำหรับซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว โดยเป็นโครงการช้อปหารสอง แจกคูปองส่วนลดสำหรับซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว 25,000 สิทธิ และคูปองส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าชุมชน กฟผ. จำนวน 17,000 สิทธิ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 และใช้สิทธิได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 รวมมูลค่า 15.8 ล้านบาท และการมอบคูปองส่วนลดสำหรับที่พักที่เขื่อน กฟผ. โครงการเที่ยวหารสอง โดย กฟผ. แจกคูปองส่วนลดครึ่งราคาที่พักเขื่อน กฟผ. 10,000 สิทธิ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 และใช้สิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รวมมูลค่า 23 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง