เลย แม่ลูกครอบครัว ทำหน้ากาก พลาสติก นำให้ห้องผาตัด ป้องกัน Covid-19

เลย แม่ลูกครอบครัว ทำหน้ากาก พลาสติก นำให้ห้องผาตัด ป้องกัน Covid-19
77ข่าวเด็ด
29 มีนาคม 2563 ( 00:10 )
42
เลย แม่ลูกครอบครัว ทำหน้ากาก พลาสติก นำให้ห้องผาตัด ป้องกัน Covid-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงที่สถานการณ์ ที่โรค Covid-19 กำลังระบาดแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งทราบว่าบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลต่างๆ ขาดแคลนอุปกรณ์ หลายอย่าง ที่จะป้องกันตนเอง อุปกรณ์บางอย่าง สามารถทำได้ง่าย แต่มีประโยชน์อย่างมากในเชิงการป้องกัน คือ Face shield

นางกัญญาพัชร  โพธิ์ชัย  เจ้าของร้านนานาสิน อำเภอเมือง จังหวัดเลย กล่าวว่า  ในหลายๆ โรงพยาบาล ยังขาด Face shield เป็นจำนวนมาก  ห้องผ่าตัดจำเป็นต้องใช้ มาก  ทั้งแพทย์ พยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย์  จนท.สาธารณสุข  ประจำอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนของสำนักทะเบียนอำเภอต่างๆ  ในเรื่องนี้ ตนและคนในครอบครัว มี ลูกสาว 2  คน ลูกชาย 1 คน  และญาติ เพื่อนๆ ในช่วงหลังเลิกงาน ก่อนนอนประมาณ 2-3 ชั่วโมง กับครอบครัว นั่งทำ  Face shield ซึ่งรวบรวมกันทำได้นะวันนี้ 40 ชิ้น ในช่วงแรกนำไปให้กับโรงพยาบาลเลยแล้ว 20 ชิ้น และโรงพยาบาล นาด้วง อีก 20 ชุด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเลย 10 ชุด สำนักทะเบียนอำเภอนาด้วง 5 ชุด  คาดว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ สามารถทำ Face shield ได้ตามความต้องการ และจะนำไปแจกจ่ายตามสถานที่ต่างๆ ได้ในวันจันทร์นี้

นางกัญญาพัชร  กล่าวต่ออีกว่า หากสามารถทำได้ครบแล้วในเบื้องต้นก็จะทำ Face shield นำไปเพื่อแจกให้ กับ กลุ่ม อสม.ที่ต้อง ปฏิบัติหน้าที่ในการติดตาม ดูแล ผู้ที่กักบริเวณ 14 วัน ที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่มาจาก ประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่องหรือล่าสุดที่เดินทางกลับจาก พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งเข้ามาในเขตจังหวัดเลย เป็นจำนวนมาก ถ้า อสมต้องปฏิบัติงาน แต่ไม่มีเครื่องป้องกันก็จะทำให้มีความเสี่ยง ถ้าได้อุปกรณ์ตัวนี้ไปก็จะทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง