รีเซต

ไทยครองแชมป์ส่งออกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เบอร์ 1 อาเซียน

ไทยครองแชมป์ส่งออกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เบอร์ 1 อาเซียน
ข่าวสด
15 พฤษภาคม 2563 ( 13:46 )
561
ไทยครองแชมป์ส่งออกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เบอร์ 1 อาเซียน

 

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ทั่วโลกมีกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มความต้องการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นด้วย จึงเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไทยที่มีศักยภาพอยู่แล้ว จะพัฒนาเทคโนโลยีให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและขยายการส่งออกในตลาดโลกได้ โดยในปี 2562 ไทยเป็นผู้ส่งออกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อันดับที่ 6 ของโลก รองจากจีน สหภาพยุโรป สหรัฐ เม็กซิโก และฮ่องกง รวมถึงเป็นอันดับที่ 1 ของอาเซียน

 

 

นางอรมน กล่าวว่า จากสถิติการค้าระหว่างประเทศในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 (ม.ค.-มี.ค.) พบว่าไทยส่งออกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ มูลค่าสูงถึง 3,943 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีตลาดส่งออกที่สำคัญ เช่น สหรัฐ สัดส่วน 37% ฮ่องกง สัดส่วน 16% อาเซียน สัดส่วน 14% สหภาพยุโรป สัดส่วน 14% และจีน สัดส่วน 11% เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 พบว่ามูลค่าส่งออกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ขยายตัว 14% และหากจำแนกรายสินค้า พบว่า ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีสัดส่วนการส่งออกมากที่สุดในกลุ่ม สัดส่วนการส่งออก 75% ขยายตัวถึง 23% มีมูลค่าการส่งออก 2,960 ล้านเหรียญสหรัฐ นับว่าไทยเป็นผู้ส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อันดับที่ 2 ของโลก รองจากจีน อีกด้วย

 

โดยปัจจุบันไทยมีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมในสาขาการผลิตคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ ถึง 18,175 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีการจ้างงานในสาขาอิเล็กทรอนิกส์กว่า 3 แสนคน

 

“ผู้ประกอบการควรศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าให้ทันต่อความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็กและเบา เช่น สมาร์ตโฟน และแท็บเล็ต เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งควรวางแนวทางปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว และเพิ่มความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก” นางอรมน กล่าว

 

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง