NER ออกหุ้นกู้ 2 ชุด 2 พันลบ.ชูดบ. 5.25 -6.00%, ขาย 1-3 พ.ย.

NER ออกหุ้นกู้ 2 ชุด 2 พันลบ.ชูดบ. 5.25 -6.00%, ขาย 1-3 พ.ย.
ทันหุ้น
27 ตุลาคม 2564 ( 11:15 )
88
NER ออกหุ้นกู้ 2 ชุด 2 พันลบ.ชูดบ. 5.25 -6.00%, ขาย 1-3 พ.ย.

ทันหุ้น-ก.ล.ต. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ หรือ NER ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 2 ชุด มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาทและหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 500 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน  2,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี และ 5 ปีตามลำดับ เสนอขายช่วงวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2564 จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 6% ต่อปี แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

 

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แจ้งการอนุญาตการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 2 ชุด ซึ่งจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ระดับ “BBB-” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 มีรายละเอียดดังนี้

 

สำหรับวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบ และสต๊อคสินค้าคงเหลือ สำหรับสินค้าประเภทยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ยางผสม และยางผสมอัดแท่ง เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิต ภายใต้การดำเนินงานในโรงงานแห่งที่ 1 และโรงงานแห่งที่ 2 ของบริษัท

 

โดยมีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ,บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ด้านนายทะเบียนหุ้นกู้มี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง