รีเซต

ชาวภูเก็ต เฮ ขยายเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึง 5 ทุ่ม มีผลแล้ววันนี้

ชาวภูเก็ต เฮ ขยายเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึง 5 ทุ่ม มีผลแล้ววันนี้
มติชน
25 มกราคม 2565 ( 23:35 )
33
ชาวภูเก็ต เฮ ขยายเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึง 5 ทุ่ม มีผลแล้ววันนี้

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2565 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ออกประกาศคำสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการปิดสถานที่หรือจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค

 

ทั้งนี้สำหรับประกาศดังกล่าวทางจังหวัดภูเก็ตอนุญาตให้สามารถนั่งดื่ม ขยายเวลาการบริการและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เป็นไม่เกิน 2300 น. แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

ทั้งนี้การปรับเวลาดังกล่าวเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ทั้งร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด โดยร้านที่จะจำหน่ายเครื่องดื่มนั้น จะต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เท่านั้น

 

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังโควิดอย่างต่อเนื่อง โดยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แต่ก็มีการปรับให้เหมาะสมสอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ที่จะได้ดำเนินต่อไปอย่างควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุขด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง