รองโฆษกรัฐบาล เผย ฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 4 วัน เพิ่ม 1.45 ล้านโดส

รองโฆษกรัฐบาล เผย ฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 4 วัน เพิ่ม 1.45 ล้านโดส
มติชน
11 มิถุนายน 2564 ( 14:09 )
15
รองโฆษกรัฐบาล เผย ฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 4 วัน เพิ่ม 1.45 ล้านโดส

 

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ว่า นับตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน ที่เป็นวันแรกของการกระจายการฉีดวัคซีนทั่วประเทศ โดยเริ่มกับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้มีโรคเสี่ยง 7 โรค ถือว่ามีความคืบหน้าไปมาก นับถึงวันที่10 มิถุนายน มีจำนวนฉีดวัคซีนสะสม 5.66 ล้านโดส ซึ่งภายในช่วงเวลา4วัน นับจากวันที่ 6 มิถุนายน ที่มีจำนวน 4.21 ล้านโดส เพิ่มขึ้น 1.45 ล้านโดส ซึ่งจากนี้ไปทางกระทรวงสาธารณสุขให้ความมั่นใจว่า จะได้รับวัคซีนจากผู้ผลิตมากขึ้นและสามารถทยอยกระจายไปยังสถานบริการสาธารณสุขและจุดบริการต่างๆ เพื่อดำเนินการฉีดให้ได้ตามแผน ทั้งนี้ ทางกระทรวง ฯ จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเพื่อจองคิวการฉีดวัคซีน ผ่านระบบหมอพร้อม ได้ในวันที่ 24 มิถุนายน นี้ และหากไม่สะดวกช่องทางนี้ ประชาชน ก็สามารถ ลงทะเบียนผ่านช่องทางแอพพลิเคชันของจังหวัด ผ่านอสม. โรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบล หรือ โรงพยาบาลใกล้บ้านได้

 

 

น.ส.รัชดา กล่าวว่า ขณะนี้ ได้เริ่มดำเนินการฉีดให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมด้วยแล้ว นำร่องพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมกลุ่มมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จังหวัดระยอง และชุมชนรอบข้างพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนจำนวนทั้งสิ้น 25,000 คน จาก 1)นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 2)นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) 3)นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 4)นิคมอุตสาหกรรมผาแดง 5)นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล และ 6)ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน ตั้งเป้าวัคซีนให้ได้วันละประมาณ 1,000 คน มากไปกว่านั้น ในส่วนของนักเรียนนักศึกษาไทย ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ นับตั้งแต่วันที่ จาก 29 พฤษภาคม ถึง 6 มิถุนายน ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้ว จำนวนกว่า 1,600 คน และมีรอการฉีดอีก 2,000 กว่าคน ซึ่งเมื่อดำเนินการในกลุ่มนี้แล้วเสร็จ ทางกรมการกงสุลจะพิจารณาเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกครั้ง

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง