รีเซต

'คลัง' ลดภาษีดีเซลใช้ผลิตไฟฟ้า หนีก๊าซราคาแพง ช่วยลดต้นทุนค่าไฟ 1-1.5 บาท

'คลัง' ลดภาษีดีเซลใช้ผลิตไฟฟ้า หนีก๊าซราคาแพง ช่วยลดต้นทุนค่าไฟ 1-1.5 บาท
มติชน
8 มีนาคม 2565 ( 17:30 )
45
'คลัง' ลดภาษีดีเซลใช้ผลิตไฟฟ้า หนีก๊าซราคาแพง ช่วยลดต้นทุนค่าไฟ 1-1.5 บาท

ข่าววันนี้ 8 มีนาคม  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการทางภาษีสรรพสามิตอัตราศูนย์สำหรับการนำน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาไปผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซล (บี0) และน้ำมันเตาที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

 

นายอาคม กล่าวว่า โดยรัฐบาลได้มีแผนในการปรับใช้น้ำมันดีเซล (บี0) และน้ำมันเตามาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซธรรมชาติที่ราคาเพื่อขึ้นสูง ทั้งนี้ ในปัจจุบันน้ำมันดีเซล (บี0) และน้ำมันเตามีภาระภาษีสรรพสามิตอยู่ที่ 3.44 บาทต่อลิตร และ 0.64 บาทต่อลิตร ตามลำดับ ด้วยเหตุนี้ กรมสรรพสามิต ได้เสนอให้จัดเก็บภาษีสรรพสามิตอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซล (บี0) และน้ำมันเตาที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 รวมระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าลงได้ 1 – 1.50 บาทต่อหน่วยไฟฟ้า ส่งผลดีต่อค่าอัตราค่าไฟฟ้า ( เอฟที) ไม่ให้ปรับเพิ่มขึ้นสูง ส่วนการพิจารณาค่าเอฟที ว่าจะมีการปรับขึ้นหรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการกำกับธุรกิจพลังงานที่จะเป็นผู้พิจารณา

 

“มาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซลบี0 และน้ำมันเตา สำหรับผลิตไฟฟ้าเหลือ 0 นั้น ไม่กระทบต่อรายได้ของกรมสรรพสามิต เนื่องจากที่ผ่านมาไม่ได้มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีทั้ง 2 ตัว ซึ่งคาดว่าจากการที่โรงฟ้าหันมาใช้เชื้อเพลิงทั้ง 2 ตัวนี้ จะทำให้มีการนำเข้าน้ำมันดีเซลเพิ่ม 200 ล้านลิตรต่อเดือน และน้ำมันเตาเพิ่ม 35 ล้านลิตรต่อเดือน ซึ่งรายได้จากภาษีส่วนนี้จะอยู่ที่ประมาณ 7 พันล้านบาท ซึ่งเมื่อรัฐไม่เก็บรายได้ส่วนนี้ ก็สามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าได้” นายอาคม กล่าว

 

นายอาคม กล่าวว่า นอกจากนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกระทรวงพลังงาน เพื่อพิจารณาช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชน ในช่วงที่ราคาพลังงานมีการปรับขึ้นสูง ผ่านการช่วยเหลือค่าน้ำ-ค่าไฟ เบื้องต้นจะเป็นช่วยเหลือในกลุ่มผู้เปาะบาง ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่จะครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มหรือไม่นั้น ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง