รีเซต

ชัชชาติ ประชุมซูม เสนอนายกเมืองพัทยานั่งกก.สุขภาพแห่งชาติชุดที่ 4 จนครบวาระ

ชัชชาติ ประชุมซูม เสนอนายกเมืองพัทยานั่งกก.สุขภาพแห่งชาติชุดที่ 4 จนครบวาระ
มติชน
19 กรกฎาคม 2565 ( 12:33 )
54
ชัชชาติ ประชุมซูม เสนอนายกเมืองพัทยานั่งกก.สุขภาพแห่งชาติชุดที่ 4 จนครบวาระ

ข่าววันนี้ 19 กรกฎาคม นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2565 ผ่านการประชุมระบบทางไกล Zoom Meeting จากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร โดยคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประชุมผ่านการประชุมระบบทางไกล Zoom Meeting จากห้องประชุมสุชน 1 ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

 

สำหรับการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งเป็นการเลือกกันเองระหว่างผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา สำหรับวิธีการเลือกมี 2 แบบ คือ การตกลงกันเอง กับการลงคะแนน โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เสนอให้ใช้วิธีตกลงกันเองและได้เสนอให้นายกเมืองพัทยาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติต่อจนครบวาระที่เหลือ โดยก่อนหน้านี้นายสนธยา คุณปลื้ม ซึ่งดำรงตำแหน่งในขณะนั้นได้ทำหน้าที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติอยู่จนกระทั่งได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ ตำแหน่งจึงว่างลง

 

ต่อมาในวันนี้จึงได้จัดให้มีการเลือกคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยนายกเมืองพัทยาจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 โดยจะมีการประกาศรับรองผลการเลือกกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดที่ 4 อย่างเป็นทางการต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง