สถานทูตไทยไขข้อข้องใจ ‘ขั้นตอน-มาตรการ’ เข้าอังกฤษตั้งแต่ 11 ต.ค.

สถานทูตไทยไขข้อข้องใจ ‘ขั้นตอน-มาตรการ’ เข้าอังกฤษตั้งแต่ 11 ต.ค.
มติชน
11 ตุลาคม 2564 ( 08:31 )
23
สถานทูตไทยไขข้อข้องใจ ‘ขั้นตอน-มาตรการ’ เข้าอังกฤษตั้งแต่ 11 ต.ค.
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้โพสต์เฟซบุ๊กเพื่อไขข้อข้องใจเกี่ยวกับขั้นตอนและมาตรการในการเดินทางเข้าอังกฤษจากประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคมเป็นต้นไป ซึ่งมาตรการถอดชื่อประเทศไทยออกจากบัญชีแดงในการเดินทางเข้าอังกฤษจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการดังนี้
 
 
คำถามที่มีการถามบ่อยเกี่ยวกับขั้นตอนและมาตรการในการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรจากประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
 
 
1. การเตรียมตัวก่อนเดินทางจากประเทศไทยเข้าสหราชอาณาจักร
ตอบ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ทุกคนที่เดินทางมาจากประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตัว ดังนี้
 
0ตรวจสอบวีซ่าให้เรียบร้อย
 
0เตรียม Vaccine Passport หรือ เอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนของทางราชการ
 
 
หากเป็นผู้ได้รับวัคซีนในสหราชอาณาจักร ขอให้ดาวน์โหลด NHS Vaccine Certificate จาก NHS Application หรือถ้าฉีดวัคซีนจากประเทศอื่นขอให้เป็นเอกสารที่ยืนยันการฉีดวัคซีนที่เป็นของทางการประเทศนั้น
 
0จองการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และชำระค่าตรวจล่วงหน้าให้เรียบร้อยก่อนเดินทางเข้า
สหราชอาณาจักร www.gov.uk/find-travel-test-provider
 
(ต้องจองก่อนออกเดินทาง เนื่องจากต้องระบูเลขที่อ้างอิงการจองใน Passenger Locator Form)
0กรอก Passenger Locator Form ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย
 
 
0กรณีผู้เดินทางเป็นผู้รับวัคซีนไม้ครบโดส หรือยังไม่ได้รับวัคซีน ขอให้ผู้เดินทางตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางไปสหราชอาณาจักร
 
(ลักษณะการรับวัคซีนไม่ครบโดสเป็นไปตามข้อ 2.1)
 
 
2. มาตรการกักตัวเมื่อเดินทางถึงสหราชอานาจักรจากประเทศไทย
ตอบ มาตรการกักตัวแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม
 
 
2.1ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง (สามารถเดินทางได้ในวันที่ 15)
โดยต้องเป็นวัคซีนที่สหราชอาณาจักรให้การรับรอง 4 ชนิด คือ
(1) Oxford/Astra Zeneca (รวมถึง AstraZeneca ที่ผลิตโดย Siam Bioscience)
(2) Pfizer BioNTech (3) Moderna (รวมถึง Moderna Takeda) (4) Janssen
 
 
สหราชอาณาจักรให้การรับรองการฉีดวัคซีนแบบผสม เฉพาะการฉีดผสมกันระหว่างวัคซีน 4 ชนิดข้างต้นเท่านั้น เช่น Moderna + AstraZeneca ถือว่าฉีดครบโดส เป็นต้น
 
ดังนั้น หากฉีด Sinovac หรือ Sinopharm ผสมกับชนิดใดชนิดหนึ่งข้างต้น
อาทิ Sinovac + AstraZeneca ยังถือว่าได้รับวัคซีนไม่ครบโดส
 
(www.gov.uk/guidance/countries-with-approved-covid-19-vaccination-programmes-and-proof-of-vaccination)
 
0ไม่ต้องกักตัว
 
0จองการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันที่ 2 ที่เดินทางถึงสหราชอาณาจักร
 
2.2. ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือ ได้รับไม่ครบโดส หรือ ได้รับวัคซีนชนิดที่ไม่ได้รับการรองรับจากทางการสหราชอาณาจักร ตามข้อ 2.1
 
0ต้องกักตัวในที่พัก อาทิ บ้านพัก หอพักนักศึกษา หรือโรงแรมที่จองไว้ด้วยตนเอง
(ไม่เกี่ยวกับ managed quarantine hotel) เป็นเวลา 10 วัน
 
0จองการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันที่ 2 และ 8 ที่เดินทางถึงสหราชอาณาจักร
 
0หากประสงค์จะออกจากการกักตัวก่อนครบกำหนด 10 วัน สามารถจองชุดตรวจ
แบบ Test to Release ในวันที่ 5 ที่เดินทางถึงสหราชอาณาจักร เพิ่มเติมจากชุดตรวจสำหรับวันที่ 2 และ 8 ได้ที่
 
 
 
หากผลตรวจเป็นลบสามารถออกจากที่กักตัวและขอความร่วมมือให้ตรวจโควิด อีกครั้งในวันที่ 8
แม้ว่าจะออกจากการกักตัวแล้ว เนื่องจากเป็นมาตรการบังคับของทางการสหราชอาณาจักร
 
#ทุกข์สุขของคนไทย สถานทูตเอาใจใส่ช่วยดูแล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง