TrueID

เขตดุสิตระดมคักรองโควิด 350 ราย รอลุ้นผลพรุ่งนี้!

เขตดุสิตระดมคักรองโควิด 350 ราย รอลุ้นผลพรุ่งนี้!
มติชน
7 พฤษภาคม 2564 ( 14:44 )
40
เขตดุสิตระดมคักรองโควิด 350 ราย รอลุ้นผลพรุ่งนี้!

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2564) นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ตรวจเยี่ยมการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (Active Case Finding หรือ ACF) ด้วยการตรวจหาเชื้อทางโพรงจมูก หรือ สว็อบ (Swab) ประชาชนในพื้นที่เขตดุสิตที่ตลาดกลางผลไม้สะพานขาว เขตดุสิต โดยมี นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตดุสิต ผู้บริหารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล

 

 

 

นายชาตรี เปิดเผยว่า กทม. โดยสำนักงานเขตดุสิต ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (ศบส.6) และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดหน่วยตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ด้วยวิธีการตรวจหาเชื้อทางโพรงจมูก เนื่องจากมีรายงานพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่เขตดุสิตจำนวนหนึ่ง สำนักงานเขตดุสิตจึงร่วมกับ ศบส.6 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตดุสิต ณ ตลาดกลางผลไม้ บริเวณแยกสี่สะพานขาว ซึ่งเดิมมีแผนจะตรวจเชิงรุกบริเวณดังกล่าวในวันที่ 7-9 พฤษภาคมนี้ แต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านกำลังคนประกอบกับมีกลุ่มก้อนผู้ติดเชื้อ (Cluster) ที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพฯ อาทิ ชุมชนคลองเตย เขตคลองเตย ชุมชนบ้านขิง เขตบางแค จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวก่อน

 

 

“สำหรับพื้นที่เขตดุสิต กำหนดตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ณ ตลาดกลางผลไม้แห่งนี้เพียง 1 วัน หลังจากนั้นจะพิจารณาดำเนินการในวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสมในพื้นที่เขตดุสิตอีกครั้ง” นายชาตรี กล่าวและว่า กทม.ได้ตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ในพื้นที่เขตดุสิตครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยตรวจเชิงรุกประชาชนประมาณ 500 ราย พบผู้ติดเชื้อ พบผู้ป่วยติดเชื้อ 39 ราย เป็นประชาชนในชุมชนวัดญวน 22 ราย ซึ่งได้นำส่งเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้กักกันตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อติดตามเฝ้าระวังอาการเรียบร้อย

 

นายชาตรี กล่าวว่า สำหรับวันนี้ เป็นการดำเนินการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ในพื้นที่เขตดุสิตเป็นครั้งที่ 2 โดยสำนักงานเขตดุสิตได้เชิญประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนวัดญวน-คลองลำปัก ชุมชนหลังบ้านมนังคศิลา ชุมชนริมทางรถไฟ ตลอดจนประชาชนที่พักอาศัยบริเวณซอยลูกหลวง 8 และประชาชนบริเวณตลาดสะพานขาวถนนคลองลำปัก รวมประมาณ 350 คน เข้ารับการตรวจ ซึ่งจะทราบผลการตรวจภายในวันพรุ่งนี้ (8 พฤษภาคม 2564)

 

 

“หากพบผู้ติดเชื้อ กทม. โดยสำนักงานเขตดุสิตจะรีบประสานศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ เพื่อรับตัวผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลโดยเร็วตามนโยบาย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ส่วนผู้ที่ต้องกักตัวรวมถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ผู้ว่าฯ กทม.ได้มอบหมายให้สำนักเขตทุกเขตเร่งสำรวจและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ กทม. รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนที่มีจิตอันเป็นกุศล เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือต่อไป” รองปลัด กทม.กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง