พณ.ดึงสภาเกษตร-2แพลตฟอร์มดัง เปิดตลาดออนไลน์ในไทยและทั่วโลก

พณ.ดึงสภาเกษตร-2แพลตฟอร์มดัง เปิดตลาดออนไลน์ในไทยและทั่วโลก
มติชน
28 พฤษภาคม 2563 ( 14:25 )
40
พณ.ดึงสภาเกษตร-2แพลตฟอร์มดัง เปิดตลาดออนไลน์ในไทยและทั่วโลก

 

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (พธ.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งดำเนินการผลักดันเกษตรกรไทยให้สามารถเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ได้ ช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น สร้างความได้เปรียบทางการค้า และช่วยเพิ่มยอดขาย อีกทั้งรองรับการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) พร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือกันก้าวผ่านช่วงเวลาสำคัญของประเทศไปให้ได้อย่างราบรื่น

 

กรมจึงจัดกิจกรรม “Hook to Local หมัดเด็ด สู่ความสำเร็จด้านออนไลน์” โดยมีสภาเกษตรกรแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรทั้งประเทศมาร่วมเป็นพันธมิตร ที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ รวมถึงแนะนำเทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติให้สามารถเป็นผู้นำทางการค้าออนไลน์ในพื้นที่และถ่ายทอดความรู้ไปยังเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายได้ ขณะนี้มีเกษตรกรที่มีศักยภาพพร้อมเข้าสู่ตลาดออนไลน์สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ มากถึง 146 กลุ่ม ใน 62 จังหวัด

 

นายวุฒิไกร กล่าวว่า กรมได้เชิญแพลตฟอร์มe-Commerce ระดับโลกอย่าง Shopee และ Lazada มาร่วมเป็นพันธมิตรในครั้งนี้ โดยทั้ง 2 หน่วยงานจะนำองค์ความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์มาแลกเปลี่ยน และที่สำคัญได้สนับสนุนเครื่องมือการตลาดออนไลน์ โดยสร้างร้านค้าออนไลน์ให้แก่เกษตรกรสามารถนำสินค้ามาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเพื่อต่อยอดช่องทางการตลาด พร้อมเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการชุมชนได้ คาดสามารถเริ่มจำหน่ายสินค้าได้ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 

สำหรับกิจกรรม Hook to Local หมัดเด็ด สู่ความสำเร็จด้านออนไลน์ กรมคาดหวังเป็นส่วนสำคัญส่งเสริมให้เกษตรกรไทยมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะในชุมชนของตนเอง หรือแค่ภายในประเทศ ยังขยายไปต่างประเทศผ่านการค้าออนไลน์(e-Commerce) ประกอบกับเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้เกษตรกรสามารถยืนหยัด ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนของเศรษฐกิจโลก คาดว่าปี 2564 มูลค่าการค้า e-Commerce ของไทยสูงถึง 5 ล้านล้านบาท ตั้งเป้าผลักดันยอดขายผ่าน e-Commerce เพิ่ม1 เท่าตัว ภายใน 5 ปี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง