รีเซต

นักวิทย์จีนรวบรวม 'ผีเสื้อ' ในยูนนานได้กว่า 1,300 พันธุ์

นักวิทย์จีนรวบรวม 'ผีเสื้อ' ในยูนนานได้กว่า 1,300 พันธุ์
Xinhua
20 ธันวาคม 2565 ( 19:27 )
217
นักวิทย์จีนรวบรวม 'ผีเสื้อ' ในยูนนานได้กว่า 1,300 พันธุ์

คุนหมิง, 20 ธ.ค. (ซินหัว) -- ทีมวิจัยแมลงจากสถาบันสัตววิทยาคุนหมิง สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ได้รวบรวมรายการตรวจสอบผีเสื้อมากกว่า 1,300 สายพันธุ์ ที่พบในมณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ซึ่งแสดงถึงความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ในท้องถิ่น

อวี๋เถียนเถียน ผู้ช่วยวิจัยประจำสถาบันสัตววิทยาคุนหมิง กล่าวว่าช่วงแรกเริ่มสถาบันฯ มีผีเสื้ออยู่เกือบ 1,000 สายพันธุ์ ทว่าหลังดำเนินการรวบรวม สำรวจ และจำแนกนานหลายปี สถาบันฯ พบผีเสื้อรวม 1,300 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นจำนวนที่มากเกินความคาดหมายด้านหลี่เสวียเยี่ยน นักวิจัยร่วมจากสถาบันฯ กล่าวว่าผีเสื้อเป็นตัวบ่งชี้ความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยสถาบันฯ จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ดำเนินการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับต้นกำเนิดของสายพันธุ์ผีเสื้อ วิวัฒนาการ สิ่งที่ผีเสื้อจะกลายเป็น ประวัติวิวัฒนาการของผีเสื้อ และหน้าที่ของผีเสื้อที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง