รีเซต

สงขลาพบผู้ฝ่าฝืนไม่ยอมตรวจคัดกรองอ้างรีบ แต่ชาวบ้านไม่ยอม สุดท้ายถอยรถกลับ

สงขลาพบผู้ฝ่าฝืนไม่ยอมตรวจคัดกรองอ้างรีบ แต่ชาวบ้านไม่ยอม สุดท้ายถอยรถกลับ
มติชน
8 เมษายน 2563 ( 15:38 )
191
สงขลาพบผู้ฝ่าฝืนไม่ยอมตรวจคัดกรองอ้างรีบ แต่ชาวบ้านไม่ยอม สุดท้ายถอยรถกลับ

ชาวบ้านในตำบลเกาะยอร่วมกันปิดหมู่บ้าน ตั้งจุดตรวจคัดกรองไวรัสโควิด 19 โดยต้องลงจากรถเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมใช้เจลล้างมือ ป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด 19 แต่พบว่าระหว่างปฏิบัติการก็ยังมีบุคคลไม่เข้าใจ ชาวบ้านไม่ยอม สุดท้ายถอยรถกลับ

 

วันที่ 8 เมษายนนี้ สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านอย่างมาก ทำให้ต้องร่วมกันหามาตรการในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว โดยชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 4 บ้านสวนทุเรียน ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งมีพื้นที่หมู่บ้านอยู่ติดถนน จึงได้ร่วมกันทำประชาคมและมีมติ ที่จะปิดหมู่บ้าน

 

โดยผู้ที่จะผ่านเข้าไปในหมู่บ้านหรือพื้นที่อื่นๆ ในตำบลเกาะยอ ก็จะต้องผ่านจุดคัดกรอง ที่มีตัวแทนชาวบ้านจิตอาสา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผลัดเปลี่ยนกันมาประจำการตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น.ของทุกวัน โดยรถและบุคคลที่จะผ่านเข้าหมู่บ้านแห่งนี้นั้น ผู้ที่อยู่ภายในรถจะต้องลงจากรถ เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ และ ใช้เจลล้างมือ ซึ่งเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของชาวบ้านในพื้นที่นี้

 

นางทิวาพร ยอดสุรางค์ ประธานกลุ่มสตรีเกาะยอ กล่าวว่า ในแต่ละวันจะมีรถสัญจรผ่านเพื่อเข้าไปในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 คัน เหตุที่เราจำเป็นต้องตรวจคัดกรอง เนื่องจากในตำบลเกาะยอ ยังไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ประกอบกับ ในพื้นที่นั้นมีวัด รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวทำให้มีบุคคลจากนอกพื้นที่เข้ามาจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องดำเนินการตั้งด่านคัดกรองกันภายในหมู่บ้าน โดยจะดำเนินการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคจะดีขึ้น ทั้งนี้ได้มีการจดหมายเลขทะเบียนรถพร้อมจำนวนผู้ขับขี่ ที่ผ่านด่านตรวจเอาไว้ทั้งหมดด้วย


อย่างไรก็ตามระหว่างชาวบ้านทำการคัดกรองนั้นยังพบว่ามีผู้ไม่เข้าใจ ไม่ยินยอมลงจากรถให้ตรวจ โดยอ้างว่ารีบ แต่ชาวบ้านไม่ยินยอม หากไม่ลงจากรถเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก็ไม่สามารถผ่านไปในชุมชนได้ ซึ่งชายคนดังกล่าวก็ยินยอมถอยรถกลับออกไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง