‘บิ๊กป้อม’ สั่งฟื้นฟู-พัฒนาคลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร คลองแสนแสบ เพื่อปชช.

‘บิ๊กป้อม’ สั่งฟื้นฟู-พัฒนาคลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร คลองแสนแสบ เพื่อปชช.
มติชน
8 เมษายน 2564 ( 11:15 )
11
‘บิ๊กป้อม’ สั่งฟื้นฟู-พัฒนาคลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร คลองแสนแสบ เพื่อปชช.

เมื่อวันที่ 8 เมษายน ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ ครั้งที่ 1/2564

 

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ เพื่อจัดระเบียบ และแก้ไขปัญหาสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ ปัญหาชุมชนแออัด โดยเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลเร่งรัดให้จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดที่รุกล้ำลำน้ำสาธารณะในกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นทางระบายน้ำ การสัญจรทางน้ำ และพัฒนาพื้นที่ริมคลองเพื่อใช้ประโยชน์เป็นทางจักรยาน ตลาดน้ำ และการท่องเที่ยว

 

 

พลเอก ประวิตร กล่าวต่อว่า ตนในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ ได้นัดประชุมคณะกรรมการ ฯ ในวันนี้ เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกันเพื่อให้เกิดเอกภาพในการปฏิบัติงาน และบรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงการกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อกำกับ ติดตาม และขับเคลื่อนการดำเนินการ จำนวน 4 คณะ ได้แก่ 1.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ 2.คณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร 3.คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและการขับเคลื่อนการพัฒนาคลอง 4.คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้

 

 

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ในที่ประชุมว่าให้ฝ่ายเลขาฯ เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ จำนวน 4 คณะ ให้ประธานลงนาม ต่อไป และให้ คณะอนุกรรมการฯ ที่ตั้งขึ้นทั้ง 4 คณะ กำกับและติดตาม การทำงานของหน่วยงาน ตามข้อสั่งการในที่ประชุมข้างต้น พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน ให้คณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้าง รุกล้ำลำน้ำสาธารณะทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป และให้ กรมธนารักษ์ ในฐานะเจ้าของพื้นที่ เร่งดำเนินการส่งมอบพื้นที่ และเร่งรัดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กองทัพบก สนับสนุนในปฏิบัติงานพัฒนาคลอง โดยให้จัดทีมลงพื้นที่ ร่วมเจรจาสร้างความเข้าใจกับประชาชน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างใกล้ชิด และให้การสนับสนุนในการรื้อย้าย

 

ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้สนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการลงพื้นที่เจรจาสร้างความเข้าใจกับประชาชน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างใกล้ชิด และสนับสนุนในการดำเนินการด้านกฎหมาย รวมทั้งให้กรมประชาสัมพันธ์ จัดเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยทั่วไป ทราบผลการดำเนินการพัฒนาคลอง ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ด้านสิ่งแวดล้อม และการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้มีความสะอาดสวยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทุกคน รวมถึงให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแผนในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง