รีเซต

ครม.ไฟเขียว 211 ล้านบาท ศึกษาความปลอดภัยการกระตุ้นภูมิ

ครม.ไฟเขียว 211 ล้านบาท ศึกษาความปลอดภัยการกระตุ้นภูมิ
ข่าวสด
12 เมษายน 2565 ( 15:09 )
40
ครม.ไฟเขียว 211 ล้านบาท ศึกษาความปลอดภัยการกระตุ้นภูมิ

ครม.ไฟเขียว 211 ล้านบาท ให้สถาบันวัคซีน ใช้ในโครงการศึกษาความปลอดภัย ความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและประสิทธิภาพวัคซีนโควิด19

 

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ครม.เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ2564 ที่อนุมัติโครงการศึกษาความปลอดภัย ความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและประสิทธิภาพ ของแคนดิเดตซับยูนิต วัคซีนสำหรับป้องกันโรคโควิด19 ที่ใช้พืชเป็นแหล่งผลิตในมนุษย์ระยะ 2a โดยบริษัทใบยาไฟโตฟาร์ม จำกัด ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรอบวงเงิน 211 ล้านบาท

 

โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน,โครงการกลุ่มที่1 (การแพทย์,สาธารณสุข) ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด(พ.ร.ก.) กู้เงินเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 พร้อมกับมอบหมายให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมกับบริษัทใบยาไฟโตฟาร์ม จำกัดเร่งดำเนินการจัดทำแผนฉุกเฉิน เพื่อเตรียมการสำหรับรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ

 

ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการทดสอบการฉีดวัคซีนในมนุษย์ภายในเดือนก.ค. 2565 ตามแผนดำเนินโครงการ เพื่อให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธ.ค. 2565 รวมถึงจดทำแผนเร่งรัดการดำเนินโครงการในระยะที่3 เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์นับจากวันที่ ครม. ได้อนุมัติโครงการ

 

ครม. ได้อนุมัติให้นำวงเงินกู้เพื่อการตามมาตรา 5(2) (เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด19) วงเงิน 211 ล้านบาท มาใช้เพื่อการตามมาตรา 5(1) (เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด19) เพื่อดำเนินโครงการศึกษาความปลอดภัยฯ ของสถาบันวัคซีนและบริษัทใบยาไฟโตฟาร์ม จำกัด ข้างต้น โดยหลังการอนุมัติปรับปรุงการใช้งบประมาณครั้งนี้ ทำให้วงเงินตาม พ.ร.ก. กู้เงิน เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 เหลืออยู่ 74,250 ล้านบาท จากวงเงินทั้งหมด 500,000 ล้านบาท

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ครม. ยังได้อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ Thailand Festival Experience ใน 3 โครงการย่อย โดยให้ขยายระยะเวลาโครงการจากเดิมที่สิ้นสุดเดือนเดือนเม.ย. 2565 เป็นสิ้นสุดเดือนก.ค. 2565 พร้อมกับเปลี่ยนแปลงพื้นที่การจัดงานในแต่ละกิจกรรมให้ครอบคลุมเมืองหลักทางการท่องเที่ยวประเทศ

 

รวมถึงเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการและกิจกรรมภายใต้โครงการย่อย 3 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการ Dazzling of The Andaman เปลี่ยนชื่อเป็น Dazzling of the Art 2.โครงการ Music Festival & Rhythm in Memory เปลี่ยนชื่อกิจกรรมย่อย Beach music festival เป็น Music Heritage festival และ 3.โครงการ Music Festival & Rhythm in Memory เปลี่ยนชื่อกิจกรรมย่อย Rock on the Boat Music Festival เป็น Rock on the Beach Music Festival

ข่าวที่เกี่ยวข้อง