รีเซต

'บิ๊กกบ.' สั่งหน่วยมั่นคง เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจจุดผ่านแดนป้องกันโควิด-19

'บิ๊กกบ.' สั่งหน่วยมั่นคง เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจจุดผ่านแดนป้องกันโควิด-19
มติชน
29 พฤษภาคม 2563 ( 12:51 )
100
1
'บิ๊กกบ.' สั่งหน่วยมั่นคง เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจจุดผ่านแดนป้องกันโควิด-19

 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พล.ต.ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) สั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคง บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ และตรวจหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดต่อ โดยเน้นย้ำให้จุดตรวจ ด่านพรมแดน มีมาตรการป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองอย่างเข้มข้นต่อไป ทั้งการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อสามารถปฏิบัติการได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังกำชับให้ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ร่วมอำนวยการในการวางกำลังตามแนวชายแดน และประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้มีการลักลอบข้ามแดน หรือกระทำผิดกฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ

 

พล.ต.ธีรพงศ์ กล่าวว่า ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ขอให้ทุกฝ่ายยังคงมาตรการในการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นต่อไป ทั้งที่เป็นบุคคล เป็นกลุ่ม และเป็นขบวนการ ที่อาจสัญจรข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติทั้งทางบก ทางทะเล และท่าข้าม รวมทั้งการใช้มาตรการเด็ดขาดต่อผู้ลักลอบกระทำความผิดโดยไม่มีข้อแม้ทุกรูปแบบ เช่น ผู้นำพา ขบวนการนำพา และผู้ให้ที่พักพิง เป็นต้น เพราะนอกจากจะเป็นการกระทำผิดกฎหมายแล้ว ยังมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่และรับเชื้อของพี่น้องประชาชน จนยากไปสู่การควบคุมได้ในอนาคต รวมทั้งขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนโปรดร่วมกันเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง