เช็กช่วงเวลาเลย ไฟเขียว ซิโนแวค 2 เข็ม-แอสตร้าฯ 2 เข็ม ฉีดเข็ม 3 ได้ทันที

เช็กช่วงเวลาเลย ไฟเขียว ซิโนแวค 2 เข็ม-แอสตร้าฯ 2 เข็ม ฉีดเข็ม 3 ได้ทันที
ข่าวสด
27 ตุลาคม 2564 ( 13:45 )
24
เช็กช่วงเวลาเลย ไฟเขียว ซิโนแวค 2 เข็ม-แอสตร้าฯ 2 เข็ม ฉีดเข็ม 3 ได้ทันที

ไฟเขียว ซิโนแวค 2 เข็มมิ.ย. และแอสตร้าฯ 2 เข็ม พ.ค. ฉีดเข็ม 3 ได้ทันที เห็นชอบโรงเรียนเปิดเรียนออนไซต์หากครู-บุคลากรฉีดครอบคลุม 85%

 

วันที่ 27 ต.ค.64 พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เป็นตัวแทนศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) แถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด 19 ประจำวัน ว่า การฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 26 ต.ค. ฉีดเพิ่ม 812,009 โดส สะสม 72,049,529 โดส แบ่งเป็นเข็มแรก 40,717,544 ราย คิดเป็น 56.5% ของประชากร เข็มสอง 29,115,651 ราย คิดเป็น 40.4% ของประชากร และเข็มสาม 2,216,334 ราย คิดเป็น 3.1% ของประชากร

 

ส่วนกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอายุ 12-17 ปี รายงานฉีด 1.9 ล้านคน คิดเป็น 42.8% นอกจากการระดมฉีดนักเรียน ต้องฉีดครูและบุคลากรในโรงเรียนให้รับวัคซีนเพิ่มขึ้น ที่ประชุมอีโอซีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้รับข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และเห็นชอบสถานศึกษาในพื้นที่สีแดงเข้ม พื้นที่สีแดง ต้องให้ครูและบุคลากรทางการศึกษารับวัคซีนครบ 2 โดส อย่างน้อย 85% จึงเปิดเรียนแบบออนไซต์ได้ ศธ.สำรวจพบว่ายังต้องมีบุคลากรทางการศึกษามาฉีด 131,238 คน

 

นอกจากนี้ ผู้ทีฉีดซิโนแวคครบ 2 เข็มตั้งแต่ มิ.ย.เป็นต้นมา ขอให้มาฉีดเข็มกระตุ้นได้ คนได้รับแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็มตั้งแต่ พ.ค.มาฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ได้เลย เนื่องจากวัคซีนมีปริมาณเพียงพอ ให้คนประสงค์รับวัคซีนติดต่อ รพ.ที่รับวัคซีนเข็มก่อนหน้าได้เลย

 

ความครอบคลุมการรับวัคซีนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวสีฟ้า โดยเข็มที่ 1 อย่างน้อย 50% ฉีดครบตามเป้าแล้วคือ กทม. เชียงใหม่ สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด บุรีรัมย์ กระบี่ พังงา และระนอง ส่วนที่เข้าใกล้ 50% คือ 3 จังหวัด เลย หนองคาย และอุดรธานี อยู่ที่ 47% 45.7% และ 46.4% ตามลำดับ ขอให้มารับวัคซีน หากมีญาติพี่น้องมีโรคประจำตัวติดเตียงออกมารับบริการไม่ได้ แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกฉีดเชิงรุก

 

ส่วนกลุ่ม 608 ในพื้นที่สีฟ้าอยู่ที่ 75.3% ยังต้องขอให้เพิ่มจำนวนกลุ่มนี้ให้รับการฉีดวัคซีนมากขึ้น เพื่อเตีรยมความพร้อมเปิดประเทศอันใกล้นี้ ส่วน 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดที่ครอบคลุมเข็ม 1 เกิน 50% คือ สงขลาและยะลา ส่วนนราธิวาสและปัตตานี เพิ่มขึ้นจากวันก่อน นราธิวาส 43.9% ปัตตานี 45.7% ความครอบคลุมกลุ่ม 608 เฉลี่ย 59.4%

 

ผู้ติดเชื้อ 4 จังหวัดชายแดนใต้ค่อนข้างทรงตัวและเริ่มลดลง โดยที่ประชุมอีโอซีและ ศบค.ส่วนหน้า 4 จังหวัดชายแดนใต้ เห็นชอบเร่งรัดครอบคลุมวัคซีนเพิ่มขึ้นประชาชนทั่วไป กลุ่ม 608 นักเรียนนักศึกษา แรงงานในพื้นที่ โดยสร้างความเข้าใจภาษาพื้นถิ่น ผ่านหอกระจายข่าว สถานีวิทยุ แผ่นพับ ได้รับความช่วยเหลือจากผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนา และการจำกัดวงไม่ให้แพร่วงกว้าง การระบาดระดับครอบครัวชุมชน ตลาด สถานประกอบกิจการ เช่น ร้านอาหาร ร้านน้ำชา

 

ทั้ง 2 เรื่องนี้ดำเนินการหลักๆ โดยรถพระราชทานชีวนิรภัย โมบายวัคซีน ใช้ระบบ CCRT ลงพื้นที่ ทำแผนดำเนินการเชิงรุกแต่ละจังหวัด การเสียชีวิตของ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ภาพรวมคล้ายกับการเสียชีวิตของประเทศ พบเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว 100% และไม่ได้รับวัคซีนเลย 100% ต้องเร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยง

 

ส่วนการปรับระบบการลงทะเบียนผู้เข้ามาจากต่างประเทศ จากระบบ COE มาเป็น Thailand Plus กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงรายละเอียดแพลตฟอร์มนี้ไปแล้ว มีการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ต่างๆ และแจ้งรายละเอียดไปยังทุกสถานทูตที่เกี่ยวข้อง คนเดินทางเข้าประเทศไทยสอบถาม Thailand Plus จากสถานทูตในประเทศของตนเองได้เลย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง