รีเซต

บสย.เริ่มใช้มาตรการ Work from Home รับCOVID-19

บสย.เริ่มใช้มาตรการ Work from Home รับCOVID-19
มติชน
25 มีนาคม 2563 ( 19:01 )
278
บสย.เริ่มใช้มาตรการ Work from Home รับCOVID-19

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า  บสย.เริ่มใช้มาตรการปฎิบัติงานจากที่บ้าน  Work from Home มีผลตั้งแต่วันนี้ รับสถานการณ์ COVID-19   ตามมาตรการด้านความปลอดภัย ลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19   เพื่อลดความแออัดในที่ทำงาน ทิ้งระยะห่าง 1-2 เมตร ตามแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  (Business Continuity Plan: BCP) และให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”  วันนี้ ถึง 30 เมษายน

ภายใต้แนวทางปฎิบัติงานสรุปได้ดังนี้

1.ให้พนักงานประจำ ที่สำนักงานใหญ่ อาคารชาญอิสสระ 2 ในสัดส่วน 65% Work from Home ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ ทั้งนี้ ในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน พนักงานยังคงพร้อมกลับเข้ามาปฎิบัติงาน  ณ สำนักงานใหญ่ได้ทันทีภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 นาที

2. ให้พนักงาน บสย. ที่ประจำสำนักงานเขตในภูมิภาค ประจำการ  สาขาละ  2 คน  ส่วนที่เหลือให้ Work from Home3. ไม่อนุญาตให้พนักงานเดินทางไปต่างจังหวัด ในขณะปฏิบัติงาน Work from Home

ทั้งนี้ มาตรการ Work from Home ประกาศใช้กับพนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายลงมา โดย บสย. พร้อมให้บริการด้านการค้ำประกันสินเชื่ออย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์ COVID-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง