รีเซต

เปิดสอบปีแรก ผู้ดำเนินการในกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง รีบสมัครด่วน!

เปิดสอบปีแรก ผู้ดำเนินการในกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง รีบสมัครด่วน!
PakornR
24 มีนาคม 2564 ( 17:47 )
1.3K
เปิดสอบปีแรก ผู้ดำเนินการในกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง รีบสมัครด่วน!

 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเดินเครื่องจัดสอบผู้ดำเนินการในกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงเป็นปีแรก ให้ผู้จบแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสูง ทันตแพทย์ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และกายภาพบำบัดสมัครสอบได้ เคร่งคุณสมบัติต้องไม่เคยมี 5 คดีต้องห้ามเกี่ยวกับเพศ ทรัพย์ ยาเสพติด ค้ามนุษย์และค้าประเวณี ชี้ผู้ใดลักลอบเป็นผู้ดำเนินการฯ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

 

 

ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะประธานอนุกรรมการฯด้านการกำหนดหลักเกณฑ์การทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการฯเปิดเผยว่า กรม สบส.เปิดรับสมัครสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือมีผู้มีภาวะพึ่งพิง ปีนี้เป็นปีแรก เนื่องจากกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับกิจการการดูแลผู้สูงอายุฯ เพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบนั้น ต้องจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในหลักสูตรด้านบริการเพื่อสุขภาพ ซึ่งตามประกาศของคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กำหนดให้ผู้ที่จบปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสูง ทันตแพทย์ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และกายภาพบำบัด สามารถสมัครสอบได้ 

 

สำหรับคุณสมบัติอื่นๆของผู้สมัครสอบ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่ของกฎกระทรวงกิจการการดูแลผู้สูงอายุฯ โดยต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศ ทรัพย์ ยาเสพติด การค้ามนุษย์หรือค้าประเวณี ไม่เป็นโรคต้องห้าม 3 โรค หากผู้ใดที่ประสงค์จะประกอบอาชีพเป็นผู้ดำเนินการในกิจการดูแลผู้สูงอายุฯ จะต้องสมัครสอบทุกราย เมื่อสอบผ่านจึงจะมีสิทธิขอใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการฯได้ ซี่งกฎหมายระบุไว้ว่าหากผู้ใดลักลอบเป็นผู้ดำเนินการฯ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนที่สนใจมาสมัครสอบ

 

 

 

 

โดยสามารถอ่านระเบียบการรับสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ https://esta.hss.moph.go.th/register_exam หรือสอบถามทาง Hotline 1426 (ในวันและเวลาราชการ) เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และกำหนดสอบในวันที่  24 เมษายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง