รีเซต

สภากาชาดไทยรับมอบเจลแอลกอฮอล์จากบริษัทเครือซีพีส่งให้ร.พ.ทั่วประเทศ

สภากาชาดไทยรับมอบเจลแอลกอฮอล์จากบริษัทเครือซีพีส่งให้ร.พ.ทั่วประเทศ
มติชน
11 มกราคม 2564 ( 16:01 )
250
สภากาชาดไทยรับมอบเจลแอลกอฮอล์จากบริษัทเครือซีพีส่งให้ร.พ.ทั่วประเทศ

เมื่อที่ 11 มกราคม นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย รับมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 200 แท่น จากนางสาวรุจนาฏก์ วิมลสถิตย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านบรรษัทสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และคณะจากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เพื่อมอบให้เหล่ากาชาดจังหวัด นำส่งให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศไปใช้บริการประชาชนที่มาตรวจรักษาตามโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของรัฐในต่างจังหวัดโดยมีผู้เข้าร่วมรับมอบ ประกอบด้วย
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ที่ปรึกษาสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย และคณะ ที่ บริเวณหน้าอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง