กกต. สั่งพนักงานทำงานที่บ้านแล้ว ชี้ใครฝ่าฝืนคำสั่งมีโทษทางวินัย

กกต. สั่งพนักงานทำงานที่บ้านแล้ว ชี้ใครฝ่าฝืนคำสั่งมีโทษทางวินัย
ข่าวสด
4 มกราคม 2564 ( 16:07 )
64
กกต. สั่งพนักงานทำงานที่บ้านแล้ว ชี้ใครฝ่าฝืนคำสั่งมีโทษทางวินัย

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. สั่งพนักงานทำงานที่บ้านแล้ว เริ่ม 5-31 ม.ค. ย้ำปฏิบัติตาม ศบค. อย่างเคร่งครัด ใครฝ่าฝืนคำสั่งมีโทษทางวินัย

 

วันที่ 4 ม.ค. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวภายหลังประชุมคณะทำงานติดตามและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ของสำนักงาน กกต.

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ที่ประชุมเห็นควรออกกำหนดมาตรการ โดยให้มีการปรับเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่และพนักงาน กกต.เป็น 09.00-15.00 น. และให้แต่ละสำนักฯจัดพนักงานมาปฏิบัติงานที่สำนักงานตามความจำเป็นเหมาะสม

 

ขณะที่พนักงานอีกส่วนหนึ่งก็ให้ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย ซึ่งจะไม่ให้แต่ละคนปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยนานหลายวัน โดยพนักงานที่ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยจะต้องรายงานตัวผ่านทางแอปพลิเคชันที่กกต.เตรียมไว้ และรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ผู้บังคับบัญชาจะต้องติดตามดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่พนักงานปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยเท่านั้น รวมทั้งปฏิบัติตามคำสั่งของ ศบค. โดยเฉพาะการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด และการไปในสถานที่แออัด หากพบว่าพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ก็อาจมีโทษทางวินัย เบื้องต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5-31 ม.ค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง