รีเซต

วช.-กรมควบคุมโรค ประมวลสถานการณ์ ป่วย ตาย หาย โควิดไทย โควิดโลก 6 พ.ค. 2563

วช.-กรมควบคุมโรค ประมวลสถานการณ์ ป่วย ตาย หาย โควิดไทย โควิดโลก 6 พ.ค. 2563
มติชน
6 พฤษภาคม 2563 ( 11:59 )
99
วช.-กรมควบคุมโรค ประมวลสถานการณ์ ป่วย ตาย หาย โควิดไทย โควิดโลก 6 พ.ค. 2563

วช.-กรมควบคุมโรค ประมวลสถานการณ์ ป่วย ตาย หาย โควิดไทย-โควิดโลก 6 พ.ค. 2563

วันที่ 6 พฤษภาคม ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้ประมวลสถานการณ์โควิด-9 ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 2,989 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 1 ราย)
เสียชีวิตรวม 55 ราย (เพิ่มขึ้น 1 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 2,761 ราย (92.37%) เพิ่มขึ้น 14 ราย

ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 1 ราย เข้ารับการรักษาที่จังหวัดสมุทรปราการ (State Quarantine)

กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1,526 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (220), นนทบุรี (157), ยะลา (118), สมุทรปราการ (114), ชลบุรี (87), ปัตตานี (79), สงขลา (44), เชียงใหม่ (40) , ปทุมธานี (39) , นราธิวาส (29) และนครปฐม (22) โดยมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระหว่าง state quarantine และในจังหวัดต่างๆ รวม 85 ราย

ทั้งนี้ เมื่อจำแนกตามจังหวัดที่รับผู้ติดเชื้อเข้ารักษา (ไม่รวมผู้ติดเขื้อในกลุ่ม State Quarantine)
– มี 67 จังหวัดที่รับผู้ติดเชื้อไว้รักษา
– ไม่เคยมีรายงานผู้ติดเชื้อเลย จำนวน 10 จังหวัด
– ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 28 วันที่ผ่านมา จำนวน 34 จังหวัด
– ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 14 วันที่ผ่านมา จำนวน 20 จังหวัด
– ยังมี ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 14 วันที่ผ่านมา จำนวน 13 จังหวัด

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง