รีเซต

"ซีพี"ประกาศขับเคลื่อนองค์กร เป็นผู้นำเปลี่ยนโลกให้ยั่งยืน

"ซีพี"ประกาศขับเคลื่อนองค์กร เป็นผู้นำเปลี่ยนโลกให้ยั่งยืน
TNN ช่อง16
18 กรกฎาคม 2563 ( 18:21 )
370
"ซีพี"ประกาศขับเคลื่อนองค์กร เป็นผู้นำเปลี่ยนโลกให้ยั่งยืน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดให้มีการประชุม CPG 2030 Sustainability Strategy Workshop โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือฯเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายณรงค์ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือฯ  และคณะกรรมการบริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงด้านความยั่งยืน จากทุกกลุ่มธุรกิจในเครือทั่วโลกรวม 95 คน เพื่อร่วมพิจารณาและรับรองยุทธศาสตร์และเป้าหมายความยั่งยืนเครือฯ สู่ปี 2030  ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งสำคัญนี้ได้จัดขึ้นที่ Co-working space ชั้น 28 อาคารทรู ทาวเวอร์ และออนไลน์ไปยังประเทศต่าง ๆ โดยมีบริษัท PricewaterhouseCoopers Consulting (Thailand) เป็นที่ปรึกษา


ในการนี้นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวมอบนโยบายด้านความยั่งยืนและตอกย้ำผู้นำของเครือเจริญโภคภัณฑ์ทุกคนให้ตระหนักในบทบาทของภาคเอกชนที่ต้องช่วยนำการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะด้านความยั่งยืน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความท้าทายของโลกในยุคปัจจุบัน โดยระบุว่าเครือซีพีเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากกว่า 3 แสนคน ทำธุรกิจครอบคลุม 20 ประเทศทั่วโลก จึงมีบทบาทและศักยภาพสูงที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นสิ่งที่โลกต้องการ เครือฯต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง หรือ  Lead the Change พร้อมกันนี้ประธานคณะผู้บริหาร เครือฯ ได้กล่าวว่าเครือฯกำลังก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนปี 2030 ซึ่งมีภารกิจสำคัญ 2 ประการที่ทุกกลุ่มธุรกิจจะต้องร่วมกันขับเคลื่อน คือ 1.การเป็นองค์กร Carbon Neutral หรือองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์  2.การเป็นองค์กร Zero Food Waste ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของเครือฯที่จะต้องร่วมกันทำให้สำเร็จ


ในการนี้ประธานคณะผู้บริหาร เครือฯได้ กล่าวว่าทุกกลุ่มธุรกิจต้องร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน และต้องเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้ โดยเพิ่มมิติของความยั่งยืนควบคู่กับการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในทุกด้าน ตามวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กรเครือฯ โดยเฉพาะหลักการ 3 ประโยชน์คือการคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศ สังคมและองค์กร สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเครือฯ 


บรรยากาศในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เต็มไปความมุ่งมั่นและกระตือรือร้น เห็นถึงพลังของผู้นำทุกคนที่พร้อมจะก้าวไปสู่เป้าหมายความยั่งยืนปี 2030 โดยมีการแบ่งกลุ่มย่อยถึง 7 กลุ่มเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายความยั่งยืนของเครือฯซึ่งกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ จะต้องนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ทั้งนี้นายศุภชัย เจียรวนนท์ ได้กล่าวปลุกพลังผู้นำซีพี ในช่วงหนึ่งว่า  “เราไม่สามารถกำหนดความเป็นไปของโลกได้ แต่ถ้าเราเปลี่ยนจากกรอบความคิดเดิม เพื่อรองรับโอกาส และความท้าทาย เราสามารถกำหนดอนาคตของตัวเองได้”


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง