กสอ. เปิดเวทีเฟ้นหาดีไซเนอร์คลื่นลูกใหม่

กสอ. เปิดเวทีเฟ้นหาดีไซเนอร์คลื่นลูกใหม่
มติชน
27 มีนาคม 2563 ( 15:00 )
11
กสอ. เปิดเวทีเฟ้นหาดีไซเนอร์คลื่นลูกใหม่

นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ปีนี้ กสอ.ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักออกแบบผลิตภัณฑ์สู่สากลในรูปแบบ Academy ในชื่อว่า Thai Designer Academy 2020 : TDA 4 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เฟ้นหาดีไซเนอร์ 50 คนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆระยะเวลากว่า 6 เดือน

นางวันเพ็ญ กล่าวว่า ดีไซเนอร์ที่ร่วมโครงการจะได้ร่วมกิจกรรมรวม 4 ด้าน คือ 1.กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้แนวคิดที่เน้นความสร้างสรรค์ (Creative) ในทุกด้าน ทุกองค์ประกอบของการออกแบบและการตลาดครบวงจรทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะเน้นทั้งเรื่อง Design, Material & Marketing ผ่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับในวงการแฟชั่น อาทิคุณบัญชา ชูดวง Style Director, คุณธีระ ฉันทสวัสดิ์ ดีไซน์เนอร์เจ้าของแบรนด์ T-RA, คุณสธน ตันตราภรณ์ จาก VOGUE Thailand, คุณชวนล ไคสิริ ดีไซน์เนอร์เจ้าของแบรนด์ POEM, คุณณัฐพัทธ์ วงษ์เหรียญทอง Online Marketing Specialist และคุณธเนศ บุญประสาน ดีไซเจ้าของแบรนด์ Olanor

2.กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ (Designer Field Trip) “TUBE Gallery”เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการออกแบบเพื่อผลิตสินค้า เสริมด้วยกิจกรรมสัมมนาเครือข่าย เชื่อมโยงเครือข่ายนักออกแบบ “รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่าย พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ จากรุ่นพี่ TDA 1-3 สู่รุ่นน้อง TDA 4

3.กิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ให้กับนักออกแบบที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 50 คน กับผู้ค้าในวงการแฟชั่น อาทิ Shopee แพลตฟอร์มการขายออนไลน์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย ที่เน้นการขายทาง Online Platform เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าและการขยายช่องทางธุรกิจให้แก่นักออกแบบ

4.จัดแสดงผลงานการออกแบบ Fashion Festival The Final Walk เพื่อเผยแพร่รูปแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นของนักออกแบบที่มีการพัฒนาต่อยอดจากคอลเลคชั่น และนำมาตัดเย็บเป็นชุดจริงพร้อมทั้งจัดแสดงแฟชั่นโชว์เพื่อทดสอบตลาดทั้ง online และ offline โดยการจัดแสดงผลงานและแฟชั่นโชว์จะจัดที่ศูนย์การค้าสามย่าน มิตรทาวน์ พร้อมคัดเลือกให้เหลือผู้ชนะ 3 ท่าน ที่จะกลายเป็นหนึ่งพลังสำคัญในอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยต่อไปในอนาคต

“กรมฯ ได้ดำเนินการมา Thai Designer Academy มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว ที่ผ่านมาสร้างเครือข่ายนักออกแบบรุ่นใหม่แล้วกว่า 150 คน สามารถขับเคลื่อนผลงานหลากหลายแบรนด์เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์เป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 120 ล้านบาท” นางวันเพ็ญกล่าวและว่า สามารถติดตามกิจกรรมดี ๆ จากกรมฯที่นักออกแบบไทยและผู้สนใจไม่ควรพลาดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์www.thai-idc.comและwww.facebook.com/ThaiDesignerAcademy/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง