รีเซต

GLOBALink : จีนสร้าง 'ทางปลาผ่าน' เลียนแบบธรรมชาติ ข้าม 'โตรกต้าเถิง'

GLOBALink : จีนสร้าง 'ทางปลาผ่าน' เลียนแบบธรรมชาติ ข้าม 'โตรกต้าเถิง'
Xinhua
13 สิงหาคม 2565 ( 17:38 )
82
GLOBALink : จีนสร้าง 'ทางปลาผ่าน' เลียนแบบธรรมชาติ ข้าม 'โตรกต้าเถิง'

หนานหนิง, 13 ส.ค. (ซินหัว) -- โครงการอนุรักษ์น้ำโตรกต้าเถิง ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างในเมืองกุ้ยผิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน ถูกออกแบบให้ตอบสนองวัตถุประสงค์หลากหลาย อาทิ การควบคุมอุทกภัย การเดินเรือ การผลิตไฟฟ้า และการชลประทาน

 

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแห่งนี้สร้างขึ้นบนแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาเพราะมีสภาพการหมุนเวียนน้ำอันสลับซับซ้อน จึงมีการสร้างทางปลาผ่านคู่ขนานบนเขื่อนหลักและเขื่อนเสริม ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ เพื่อป้องกันการรบกวนปลาขณะอพยพวางไข่ขณะเดียวกันมีการสร้างศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาหายากและสถานีขยายพันธุ์ปลาที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดตั้งทีมเจ้าหน้าที่เทคนิคมืออาชีพ เพื่อช่วยสนับสนุนการเฝ้าติดตาม อนุรักษ์ และวิจัยพันธุ์ปลาหายากในภูมิภาคอันเป็นที่ตั้งของโครงการนี้

 

(แฟ้มภาพซินหัว : โครงการอนุรักษ์น้ำโตรกต้าเถิง เมืองกุ้ยผิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน วันที่ 9 ส.ค. 2022)[/caption][caption id="attachment_300992" align="alignnone" width="2560"] (แฟ้มภาพซินหัว : เจ้าหน้าที่เทคนิคทำการเฝ้าติดตามคุณภาพน้ำที่สถานีขยายพันธุ์ปลา เมืองกุ้ยผิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน วันที่ 10 ส.ค. 2022)[/caption][caption id="attachment_300996" align="alignnone" width="2560"] (แฟ้มภาพซินหัว : เจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจสอบลูกปลาที่โครงการอนุรักษ์น้ำโตรกต้าเถิง เมืองกุ้ยผิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน วันที่ 10 ส.ค. 2022)[/caption][caption id="attachment_300998" align="alignnone" width="2560"] (แฟ้มภาพซินหัว : โครงการอนุรักษ์น้ำโตรกต้าเถิง เมืองกุ้ยผิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน วันที่ 9 ส.ค. 2022)[/caption]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง