รีเซต

"เบี้ยคนพิการ" เพิ่มเป็น 1,000 บาท เงินเข้า 1 ต.ค.นี้

"เบี้ยคนพิการ" เพิ่มเป็น 1,000 บาท เงินเข้า 1 ต.ค.นี้
TNN ช่อง16
18 สิงหาคม 2563 ( 09:22 )
12.8K
1
"เบี้ยคนพิการ" เพิ่มเป็น 1,000 บาท เงินเข้า 1 ต.ค.นี้

วันนี้ (18 ส.ค.63) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) แจ้งว่า จากมติคณะรัฐมนตรีมีมติ อนุมัติ และเห็นชอบมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563

ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอหนึ่งในมาตรการที่ได้รับการอนุมัติคือ การพักชำระหนี้เงินกู้ยืมประกอบอาชีพฯ ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการสำหรับคนพิการและผู้ดูแล เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 – มีนาคม 2564 จำนวน 134,497 ราย คิดเป็นมูลหนี้กว่า 3,180 ล้านบาท

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 คนพิการ ที่จะได้เบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นจากเดิม 800 บาท เป็น 1,000 บาทต่อเดือนต่อคน ให้กับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1,103,065 รายและเด็กพิการทั่วประเทศที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี อีกจำนวน 126,032 ราย รวมจำนวน 1,229,097 ราย ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2563

สำหรับการจ่ายอัตราเบี้ยคนพิการใหม่ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ คนพิการที่จะได้รับปรับเพิ่มเบี้ยต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการและผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยการปรับเพิ่มเบี้ยงดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ค่าครองชีพต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระของคนพิการ และช่วยยกระดับชีวิตให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับ "เบี้ยความพิการ" สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ส่วนต่างจังหวัดยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง