รีเซต

พณ.โชว์คลายล็อกโควิด-เปิดด่าน ดันค้าชายแดนดีขึ้น หวังทั้งปี63ไม่หลุด1ล้านล้าน

พณ.โชว์คลายล็อกโควิด-เปิดด่าน ดันค้าชายแดนดีขึ้น หวังทั้งปี63ไม่หลุด1ล้านล้าน
มติชน
17 สิงหาคม 2563 ( 21:55 )
68
พณ.โชว์คลายล็อกโควิด-เปิดด่าน ดันค้าชายแดนดีขึ้น หวังทั้งปี63ไม่หลุด1ล้านล้าน

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย 6 เดือนแรกปี 2563 มีมูลค่ารวม 627,480 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.18 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแบ่งเป็นการส่งออก 365,207 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.60 และการนำเข้า 262,273 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.98 ส่งผลให้ไทยเกินดุลการค้า 102,935 ล้านบาท แต่หากดูตัวเลขยอดการค้าชายแดนแบะผ่านแดนในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ยอดติดลบรายเดือนน้อยลง เนื่องจากภาครัฐได้คลายมาตรการผ่อนปรมให้ภาคธุรกิจกลับมาดำเนินธุรกิจได้มากขึ้นจากผลการดูแลปัญหาโควิด-19 ได้ดี จึงทำให้ยอดการค้าชายแดนและผ่านแดนเริ่มกลับมาดีขึ้นได้บ้าง

 

นอกจากนี้ หากดูมูลค่าการค้าชายแดนกับเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา ในช่วง 6 เดือน พบว่า มาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับ 1 มีมูลค่าการค้ารวม 109,401 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26.81 รองลงมาคือ สปป.ลาว มูลค่า 92,285 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.09 เมียนมา มูลค่า 86,744 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.65 และกัมพูชา มูลค่า 82,023 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.27 เรียงตามลำดับ

 

ทั้งนี้ สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปมาเลเซีย ได้แก่ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ และแผงวงจรไฟฟ้า สปป.ลาว ได้แก่ น้ำมันดีเซล สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ และสินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่นๆ เมียนมา ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำมันดีเซล และปูนซีเมนต์ และกัมพูชา ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สินค้าปศุสัตว์ และรถยนต์นั่ง ขณะที่มูลค่าการค้าผ่านแดนประเทศเพื่อนบ้านไปยัง จีน สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศอื่น ๆ ในช่วง ม.ค.- มิ.ย. 63 พบว่า จีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งมีมูลค่าการค้ารวม 109,896 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.00 รองลงมา คือ สิงคโปร์ มูลค่า 41,694 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.70 เวียดนาม มูลค่า 29,900 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 23.89 และประเทศอื่นๆ มูลค่า 75,537 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.78 สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปจีน ได้แก่ ผลไม้สดฯ เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ และยางพารา สิงคโปร์ ได้แก่ เครื่องยนต์สันดาปฯ เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ และแผงวงจรไฟฟ้า และเวียดนาม ได้แก่ ผลไม้สดแช่เย็นฯ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำฯ

 

นายกีรติ กล่าวว่า ปัจจุบันไทยได้เปิดจุดผ่านแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรนการค้าและการท่องเที่ยว จุดผ่อนปรนพิเศษ) 40 แห่ง จากทั้งหมด 97 แห่งทั่วประเทศ ทำให้สามารถให้บริการความสะดวกผ่านแดนตามจุดต่างๆได้มากขึ้น และจากการคลายมาตรการและผ่อนปรมจากปัญหาโควิด 19 ทำให้ขณะนี้ ยอดการค้าชายแดนและผ่านแดนเริ่มกลับมาค้าชายกันมากขึ้น แม้ว่ายอดการค้าจะยังติดลบอยู่ แต่เชื่อว่าโอกาสที่สินค้าไทยยังเป็นที่ต้องการของประเทศเพื่อนบ้านยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องและเชื่อว่าอีกไม่นานนี้เมื่อหลายประเทศมีเชื้อปกกันโควิดได้การค้าชายแดนและผ่านแดนจะกลับมาเป็นปกติมากขึ้น

 

“จากเป้าหมายการค้าชายแดนและผ่านแดนที่เคยตั้งไว้ปี 63 น่าจะมีมูลค่าการค้าถึง 1.5 ล้านล้านบาท แต่จากโควิดทำให้มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนในปีนี้น่าจะมีมูลค่าเกิน 1 ล้านล้านบาท แต่ต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดไว้ และคาดว่าหากด่านทุกจุดเปิดเต็มทีมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยน่าจะกลับมาดีขึ้นได้แน่นอน”นายกีรติ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง