รีเซต

สั่งปิด 'ยูบาร์' ผับดังขอนแก่น 5 ปี มีผล 31 ธ.ค.นี้ หลังปล่อยเบลอ มั่วสุมเสพยาในร้าน

สั่งปิด 'ยูบาร์' ผับดังขอนแก่น 5 ปี มีผล 31 ธ.ค.นี้ หลังปล่อยเบลอ มั่วสุมเสพยาในร้าน
มติชน
27 ธันวาคม 2565 ( 23:39 )
131
สั่งปิด 'ยูบาร์' ผับดังขอนแก่น 5 ปี มีผล 31 ธ.ค.นี้ หลังปล่อยเบลอ มั่วสุมเสพยาในร้าน

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดขอนแก่นที่ 6181/2565 เรื่อง สั่งปิดสถานบริการ ประเภท 3 ชื่อ ยูบาร์ (U BAR) ตั้งอยู่เลขที่ 222/2 ถนนประชาสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ใบอนุญาตเลขที่ 9/2565 โดยคำสั่งมีผลในนับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคมนี้

 

หนังสือคำสั่งระบุว่า เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลาประมาณ 01.30 น. นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมด้วย พ.ต.อ.ปรีชา เก่งสาริกิจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น และป้องกันจังหวัดขอนแก่น สนธิกำลังปฏิบัติการเชิงรุก ออกตรวจสถานบันเทิงที่มีใบอนุญาตให้เปิดเป็นสถานบริการชื่อ ยูบาร์ (U BAR) ตั้งอยู่เลขที่ 222/2 ถนนประชาสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีใบอนุญาตตามมาตรา 3 (1) แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 โดยมีนายสุรพล เชื้อชมกุล เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามใบอนุญาตเลขที่ 9/2565 ในขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจค้น มีนายสมเกียรติ พูลพร้อม แสดงตนเป็นผู้จัดการร้าน พร้อมนำพาในการตรวจค้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดจากผู้เข้ามาใช้บริการ มีผลการตรวจคันตามรายละเอียด ดังนี้

 

1.ตรวจพบสารเสพติดประเภท “เคตามีน” (วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 2 เคตามีน) บรรจุในซองพลาสติก จำนวน 4 ถุง ตกอยู่บนพื้นภายในร้านขณะเข้าทำการตรวจค้น จึงได้ทำการตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาให้กับนายสุรพล เชื้อชมกุล ในฐานะผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ทราบว่า “ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ” และแจ้งข้อกล่าวหาให้นายภาณุ ธีรภาณุ กรรมการบริษัท ยูบาร์ ขอนแก่น จำกัด และนายสมเกียรติ พูลพร้อม ผู้จัดการร้าน ทราบว่า “ร่วมกันเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้ได้รับอนุญาตตั้งสถานบริการ ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ”

 

2.สุ่มตรวจพบสารเสพติดประเภท เคตามีน (วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 2 เคตามีน) ในปัสสาวะของผู้ใช้บริการชาย จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายมาณิชย์ ป้องจันทร์ อายุ 27 ปี และนายจงเจตน์ เลิศสินอุดม อายุ 25 ปี โดยแจ้งข้อกล่าวหาให้บุคคลทั้งสองทราบว่า “เสพวัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาทประเภท 2 (เคตามีน) โดยผิดกฎหมาย

 

จังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้เจ้าของสถานบริการ เจ้าของสถานที่ และผู้จัดการร้านทราบและให้โอกาสโต้แย้งข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานของตน ก่อนการออกคำสั่งทางปกครองสั่งปิดสถานที่ โดยแจ้งให้แสดงพยานหลักฐานและข้อโต้แย้งหรือข้อเท็จจริงเป็นหนังสือให้จังหวัดทราบ

 

สถานบริการชื่อ ยูบาร์ (U BAR) โดยนายสุรพล เชื้อชมกุล โต้แย้งว่า มีการตรวจตราสิ่งผิดกฎหมายจากผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการแล้ว ซึ่งต่อมามีผู้ใช้บริการหญิง จำนวน 2 คน แจ้งว่าเป็นผู้ซุกซ่อนยาเสพติดยาเสพติดประเภท “เคตามีน” เข้ามาภายในร้าน

โดยได้ทำแผนประกอบคำรับสารภาพพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ร้าน ยูบาร์ (U BAR) แล้ว จังหวัดขอนแก่นพิจารณาข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานดังกล่าวแล้วเห็นว่า หากผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ดูแลสถานบริการ มีการตรวจตราผู้มาใช้บริการภายในสถานบริการของตนอย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอตามมาตรการป้องกันการกระทำความผิดในสถานบริการตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 จริง ก็สามารถที่จะทำให้ผู้มาใช้บริการแสดงความบริสุทธิ์ว่าปราศจากสิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้าใช้บริการ การกระทำที่ผิดกฎหมายก็จะไม่เกิดขึ้น การดำเนินการดังกล่าวจึงแสดงถึงการไม่เข้มงวด ข้อโต้แย้งของนายสุรพล เชื้อชมกุล ไม่มีน้ำหนักและพยานหลักฐานเพียงพอ จึงฟังไม่ขึ้น

จังหวัดขอนแก่น พิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว เห็นว่า สถานบริการ
ชื่อ ยูบาร์ (U BAR) โดยเจ้าของสถานบริการ เจ้าของสถานที่ และผู้จัดการ มีพฤติการณ์เปิดให้บริการโดยฝ่าฝืนระเบียบกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพายาเสพติดเข้าไปในสถานที่ของตน จนถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจจับกุมและดำเนินคดี ถือได้ว่าสถานบริการชื่อ ยูบาร์ (U BAR) กระทำความผิดในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ข้อ 4 ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการหรือสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการ กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (๕) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือ ยาเสพติดเข้าไปในสถานที่ของตน

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ข้อ 4 วรรคสอง จึงสั่งปิดสถานบริการ ประเภท 3 (1) ชื่อ ยู บาร์ (U BAR) ตั้งอยู่เลขที่ 222/2 ถนนประชาสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ใบอนุญาตเลขที่ 9/2565 และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลาห้าปี คำสั่งปิดสถานที่ให้เป็นที่สุด

อนึ่ง หากผู้ประกอบกิจการสถานบริการชื่อ ยูบาร์ (U BAR) ประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งนี้ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองขอนแก่นหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองขอนแก่น ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำสั่ง ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง