รีเซต

กรุนด์ฟอสเปิดตัวบริการประหยัดน้ำ-พลังงาน เจาะช่วยธุรกิจไทย

กรุนด์ฟอสเปิดตัวบริการประหยัดน้ำ-พลังงาน เจาะช่วยธุรกิจไทย
มติชน
27 มกราคม 2564 ( 11:02 )
45
กรุนด์ฟอสเปิดตัวบริการประหยัดน้ำ-พลังงาน เจาะช่วยธุรกิจไทย

กรุนด์ฟอส ผู้นำด้านการผลิตเครื่องสูบน้ำและโซลูชันด้านน้ำ เปิดตัวบริการรูปแบบใหม่ในประเทศไทย ช่วนธูรกิจไทยลดต้นทุนได้ 1.5 ล้านบาท และประหยัดประหยัดพลังงานได้กว่า 1 ใน 3 และบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนด้วยต้นทุนที่ต่ำลง พร้อมสนับสนุนเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทยให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 20 ภายในปี 2573

 

กรุนด์ฟอสเปิดตัวบริการ GEE (Grundfos Energy Earnings) ซึ่งเป็นโปรแกรมประหยัดพลังงานร่วมกันรูปแบบใหม่รายแรกในอุตสาหกรรมเครื่องสูบน้ำ โดยกรุนด์ฟอสจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการลงทุน รวมค่าติดตั้งและค่าซ่อมบำรุง เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ลูกค้าใช้อยู่ในปัจจุบันให้เป็นระบบใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยบริการ Self-funding รูปแบบใหม่นี้ กรุนด์ฟอสและลูกค้าจะรับส่วนแบ่งจากค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากบริการ GEE ร่วมกันเป็นเวลา 5 ปี

 

ผลิตภัณฑ์ในบริการ GEE ประกอบด้วย ปั๊มน้ำรุ่น LS ชุดควบคุม และมอเตอร์ประหยัดพลังงาน:

 

เนื่องจากการใช้พลังงานเครื่องสูบน้ำมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของการใช้พลังงานทั้งโลก ดังนั้นการเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้นย่อมก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวก ระบบสูบน้ำทันสมัยอย่างเช่น บริการ GEE สามารถนำไปใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการบริการ เช่น โรงแรม สถานบันเทิง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจไทย และมีส่วนช่วยหน่วยงานการไฟฟ้าของภาครัฐลดการใช้พลังงานได้ในภาพรวม

 

กรุนด์ฟอสมุ่งมั่นสนับสนุนความมุ่งมั่นของคนไทยในการลดการใช้พลังงาน ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จัดขึ้นอย่างแพร่หลายในประเทศไทย เนื่องจากผู้บริโภคและภาคธุรกิจตระหนักดีว่า ทุกคนต่างมีส่วนในการทำลายสภาพแวดล้อมของเมืองและธรรมชาติ

 

นายลูอิส บราวน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “กรุนด์ฟอสยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน สถานการณ์โรคระบาดในปีนี้เตือนให้เราตระหนักถึงผลกระทบที่มนุษย์มีต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ลูกค้าลดการใช้น้ำและพลังงาน เพื่อเป็นการลดคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กร

 

“ในขณะเดียวกัน เรายังต้องการแสดงให้เห็นว่าเป้าหมายทางการเงินและสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถดำเนินควบคู่กันไปได้ บริการ GEE แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการแทนที่อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานสูง ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถลดทั้งต้นทุนทางการเงินและสิ่งแวดล้อม” นายลูอิสกล่าว

 

ในปีนี้ กรุนด์ฟอสเริ่มให้บริการรูปแบบใหม่แก่สวนน้ำรามายณะ พัทยา สวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยแทนที่เครื่องสูบน้ำชุดเดิมด้วยบริการ GEE ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ถึงร้อยละ 31 โครงการนี้จะทำให้ประหยัดพลังงานถึง 1,000,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 450 ตัน หรือเทียบเท่ากับการกำจัดรถยนต์ 170 คันออกจากถนนอย่างถาวร

 

ลูกค้าสามารถประหยัดต้นทุนได้มากถึง 1,500,000 บาท ต่อปี:

 

“บริการ GEE มีศักยภาพในการช่วยลดต้นทุนอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับลูกค้าในภาคธุรกิจบริการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 บริการนี้จะช่วยลดผลกระทบด้านกำไรขาดทุนขององค์กร ทำให้ลูกค้าสามารถปรับตัวและก้าวข้ามความท้าทาย และเดินหน้าสู่ความยั่งยืนได้ในระยะยาว”

 

“ต้นทุนที่ประหยัดได้จะส่งผลอย่างมากต่อผลกำไรขาดทุนของลูกค้า รวมถึงความมุ่งมั่นของเราด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม โดยกรุนด์ฟอสคาดว่าจะขยายบริการ GEE ให้กับลูกค้า 30 รายในเอเชียแปซิฟิกภายใน 5 ปีข้างหน้า” นายบราวน์ กล่าว

 

กรุนด์ฟอสดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานกว่า 30 ปี โดยให้บริการลูกค้าหลากหลายกลุ่มทั้งโรงแรมขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงธุรกิจเกษตรและที่พักอาศัย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง