'ธรรมนัส' รับฟังปัญหาเกษตรกร เจอผลกระทบสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ สั่งตั้งกรรมการแก้ปัญหา

'ธรรมนัส' รับฟังปัญหาเกษตรกร เจอผลกระทบสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ สั่งตั้งกรรมการแก้ปัญหา
มติชน
4 มีนาคม 2564 ( 17:47 )
9
'ธรรมนัส' รับฟังปัญหาเกษตรกร เจอผลกระทบสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ สั่งตั้งกรรมการแก้ปัญหา

‘ธรรมนัส’ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ นครศรีฯ สั่งตั้งกรรมการแก้ไขปัญหา ลั่นต้องมีข้อยุติภายใน 5 เดือน

 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมรับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

โดย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จราชดำเนินทอดพระเนตร บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำคลองสังข์ และทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทาน พิจารณาวางแผนโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำ และอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำคลองสังข์ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ ให้มีน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ และสามารถบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยเฉพาะเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ ซึ่งเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี

 

 

อย่างไรก็ตาม ยังมีพี่น้องประชาชนไม่ประสงค์ให้สร้างอ่างเก็บน้ำ 30 ราย เนื้อที่รวม 231 0-2.2 ไร่ คิดเป็น 3.32% ของพื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้าง จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกับชาวบ้าน และทาง คทช.จังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติเห็นชอบกําหนด พื้นที่เป้าหมายจัดที่ดินทํากินให้ชุมชน ตามนโยบายในท้องที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม จํานวนเนื้อที่ 4,600 กว่าไร่ ซึ่งพื้นที่แปลงนี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองกรุงหยัน ท้องที่ตําบลกุแหระ อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอกรมป่าไม้พิจารณาอนุญาต

ทั้งนี้เห็นได้ว่า ส่วนใหญ่แล้ว พี่น้องประชาชนนั้น ยินยอมให้สร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ แต่ยังคงมีบางส่วนยังกังวลในความปลอดภัยในการสร้าง พร้อมทั้งควรมีแผนพัฒนาโครงการที่จะสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ และต้องมีความชัดเจนของค่าชดเชยที่เหมาะสม

 

 

ภายหลังการหารือร่วมกันร.อ.ธรรมนัส ได้พบปะกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยกล่าวว่า ผลกระทบของพี่น้องประชาชนที่ได้รับจากการสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี สั่งการให้แก้ไขปัญหาอย่างเป็นธรรม

โดยสรุปแนวทางการแก้ปัญหาครั้งนี้ ตนได้สั่งให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา โดยตนจะลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวในวันที่ 8 มีนาคมนี้ ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงตัวแทนประขาชนที่ได้รับเดือดร้อน

 

 

ทั้งนี้พื้นที่นี้มีการประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินไว้แล้ว 4,000 กว่าไร่ที่การยางแห่งประเทศไทยเช่ากรมป่าไม้ปลูกยางพารา ซึ่งกรมป่าไม้ยังไม่ได้ส่งคืน ส.ป.ก.ตนจะให้เลขาธิการ ส.ป.ก.ไปเจรจากับอธิบดีกรมป่าไม้ ในการส่งมอบพื้นที่คืนให้ ส.ป.ก. จัดปฎิรูปให้ประชาชนได้เข้าทำประโยชน์ทำกินเป็นของตัวเอง หากยังเป็นพื้นที่กรมป่าไม้ต่อไป ประชาชนต่อยอดไม่ได้ และจะเข้าหาสถาบันการเงินแหล่งทุนยาก

ที่สำคัญกรมป่าไม้ไม่มีงบประมาณสร้างสาธารณูปโภคด้านพื้นฐาน ถนน น้ำ ไฟ ขณะที่ ส.ป.ก.ดำเนินการได้ แนวทางนี้จะเป็นการแก้ปัญหาตรงจุดยั่งยืน ซึ่งตนได้สั่งให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จในกรอบระยะเวลาไม่ควรเกิน 5 เดือนต้องจบ

“ผมมาแล้วปัญหาต้องจบ เมื่อมีการส่งมอบที่ดินให้กับ ส.ป.ก.แล้ว สิ่งที่จะตามมา น้ำต้องไหล ไฟต้องสว่าง ถนนต้องดี นี่คือส.ป.ก.4-01 ยุคธรรมนัส” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง